Course "Speech for KIDS" รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

หลักสูตรการพูดและการสื่อสารสำหรับเด็กประถม


ช่วงอายุที่เหมาะสม  : สำหรับนร.ที่อายุไม่เกิน 12 ปี
จำนวนนร.ต่อคลาส  : 8 คน ( 4คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

     หลักสูตรการพูดและการสื่อสารสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์การพูด (Speaking) เข้ากับศาสตร์การแสดงออก (Acting) เพื่อเน้นและมุ่งหมายให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง ขจัดความเขินอายหรือความตื่นเต้นเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าผู้คน หรือต้องพูดสื่อสารในที่สาธารณะ พร้อมทั้งสร้างระบบความคิดให้เป็นระเบียบ สามารถที่จะพูดนำเสนอหรือพูดต่อหน้าผู้คนมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค และมีความสุขเมื่อได้พูดและแสดงออก

     โดยหลักสูตรจะมีการสอนนร.ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการสื่อสาร ได้แก่ ฝึกการฟัง ฝึกการสังเกต ฝึกการใช้ร่างกายและน้ำเสียงในการนำเสนอและการปรับบุคลิกภาพ รวมถึงฝึกการพูดการสื่อสารในหลากหลายระดับและหลายสถานการณ์ ฝึกการจัดการกับความตื่นเต้น และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

      คลาสเรียนของเราทุกคลาสมีการวัดผลท้ายคลาสอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของน้องและการเรียนได้จากครูผู้สอนโดยตรง บรรยากาศการเรียนในคลาสมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง เนื่องจากนักเรียนต่อคลาสนั้นรับจำกัดเพียงแค่ "8คน" เท่านั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน


มี "ประกาศนียบัตร" มอบให้เมื่อจบคอร์ส


เนื้อหาการเรียนการสอน

ปรับบุคลิกภาพผ่านการใช้ร่างกาย
รู้จักการใช้ร่างกาย แก้ไขบุคลิกภาพผ่านศาสตร์ Body Movement - Body Control - Body for Making Character - Body Correction - Body Isolation
ปรับบุคลิกภาพผ่านการใช้น้ำเสียง
สามารถใช้น้ำเสียงในการพูด การนำเสนอ ผ่านศาสตร์ Vocal for persoanlity improvement
โครงสร้างการสื่อสาร
รู้จักกับโครงสร้างการพูด, สร้าง introduction - body - conclusion ในการนำเสนอด้วยเทคนิคที่จะทำให้ผู้ฟังสะดุดหู เหมาะกับวัย!
เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า!
ผ่านการเรียนเรื่อง improvisation เพิ่มความลื่นไหลในการพูดและการสื่อสาร ฝึกไหวพริบได้อย่างดี
กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ!
พานร.ออกจาก Comfort Zone ด้วยเทคนิคการสอนและเกมสนุกสนาน กระตุ้นให้เด็ก "กล้า"!!
Self-Confidence มั่นใจให้สุด!
ผ่านบทเรียนและเทคนิคในการระงับทุกความตื่นเต้น ความประหม่า เสริมความมั่นใจให้โดดเด่น!
Mind-Setting
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการพูด การนำเสนอ และการแสดงออกให้ต่อไปนี้ น้องๆสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ลื่นไหล น่ามอง!
มารยาทสังคมเบื้องต้น
สอดแทรกมารยาทในสังคม ปรับพฤติกรรมและบุคลิกในน่ามองและถูกกาลเทศะ
ฝึกวินัยและภาวะผู้นำ
เรียนรู้เรื่องวินัย ฝึกความกล้าแสดงออกอย่างผู้นำ กระตุ้นให้เด็กๆกล้าคิด กล้าลงมือทำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากคอร์สเรียนนี้

เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง
ผ่านการทำ workshop ต่างๆ ส่งเสริมให้น้องๆมีความมั่นใจเมื่อต้องนำเสนอ หรือพูดต่อหน้าคนทั่วไป
เสริมความกล้าแสดงออก
สำหรับน้องๆที่เขินอาย ไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คนเยอะๆ จะมีแบบฝึกหัดในการปรับพฤติกรรมน้องๆให้มีความกล้าคิด กล้าทำมากขึ้น
ปรับบุคลิกภาพให้สง่างาม
ผ่านการทำแบบฝึกหัดแก้ไขการใช้ร่างกาย การใช้น้ำเสียง และเพิ่มเทคนิคการนำเสนอสำหรับเด็ก สร้างเสน่ห์และบุคลิกภาพให้ดูดี
เล่าเรื่องอย่างน่าสนุก
มีชั้นเชิงและเทคนิคเพิ่มเติมในการพูดนำเสนอ พูดเล่าเรื่องให้เห็นภาพ พูดสื่อสารทั่วไป
ฝึกความคิดสร้างสรรค์
น้องๆจะสามารถจัดการกับความคิดได้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการในการสร้างสรรค์และนำเสนออย่างไม่มีความกลัวอีกต่อไป
เสริมทักษะความเป็นผู้นำ
ด้วยแบบฝึกหัดที่จะทำให้เด็กๆสามารถมั่นใจในตัวเอง สามารถผลัดกันขึ้นมาเป็นผู้นำกับเพื่อนๆร่วมคลาสด้วยกิจกรรมที่เตรียมไว้อย่างดี

1. การเรียนรายเดือน

-- workshop 2 วัน 10ชม. --

หมายเหตุ :

  • - คลาสเรียนสด รับไม่เกิน 6-8 คนต่อห้อง เพื่อประสิทธิภาพและการรักษาระยะห่าง social distancing
  • - คลาสเรียนออนไลน์ สอบถามทางไลน์
  • - รับนร. 4 คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส

2. การเรียนแบบจัดกลุ่มมาเอง

-- เลือกวันเวลา,จำนวนชม.ได้เอง --

ตารางเรียนแบบจัดกลุ่มมาเอง

วัน - เวลาเรียน  : สามารถเลือกวันเรียน เวลาเรียนได้เอง

จำนวนชั่วโมง :  เลือกได้แบบ 6 / 9 / 12 / 16 ชม. (เรียนครั้งละกี่ชั่วโมงก็ได้ สามารถเลือกได้หมด)


หมายเหตุ :

- รับไม่เกิน 8 คนต่อคลาส (4คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

- ผู้เรียนจะต้องจับกลุ่มมาเอง

- หากติดภารกิจไม่สามารถมาเรียนได้วันใด สามารถแจ้งลาก่อนล่วงหน้าเพื่อชดเชยได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968

ภาพบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน

คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่ได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

- ตอบทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ -

เรียน 2 วันแล้วจะได้ผลไหม?

ได้ผลแน่นอนครับ โดยคำถามนี้ ต้องบอกก่อนครับว่าการเรียนในคลาส จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 คือ "เรื่องทางเทคนิค"
  • ส่วนที่ 2 คือ "เรื่องทางทักษะ"

การเรียนเรื่อง "เทคนิค" จะเห็นผลทันทีในคลาสเลยครับ เพราะเรามีเทคนิคในการพูดการสื่อสาร การปรับบุคลิกภาพในหลักสูตรที่กระชับ ฉะนั้นเมื่อนร.รู้เทคนิค จะสามารถใช้งานได้ทันที เห็นผลเดี๋ยวนั้น

ในขณะที่ part ของ "ทักษะ" นร.จะได้วิธีการปรับ การฝึกในคลาส ในห้องเรียนเราจะมีการเจาะกันรายคน ซึ่งจะเห็นผลเช่นกันในคลาส แต่สำคัญคือต้องเอากลับไปฝึกต่อ เพราะเรื่องของ "ทักษะ" เช่น ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการพูดให้ลื่นไหล ฯลฯ ต้องฝึกฝนซ้ำๆจึงจะได้ผลดี โดยเราจะมีสูตรให้กลับไปฝึกเช่นกันครับ

เรียนกลุ่ม หรือ เรียนเดี่ยวดีกว่ากัน?

มาดูข้อดีข้อเสียของการเรียนแต่ละประเภทกันก่อนดีกว่าครับ

  1. เรียนเดี่ยว : ข้อดี คือ ได้เจาะรายละเอียดแบบถึงใจ เลือกวันเวลาเรียนได้ เลือกหัวข้อการเรียนได้ แต่อาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในคลาส และไม่ได้เก็บกรณีศึกษามากเท่ากับการเรียนกลุ่ม
    .
  2. เรียนกลุ่ม : ข้อดี คือ ได้ฝึกพูดสื่อสารกับผู้อื่นจริงๆ น้องๆคนไหนที่ตื่นเต้นง่าย เข้าสังคมไม่เก่ง ขี้อาย การเรียนกลุ่มจะช่วยได้เยอะมาก และยังได้เก็บ case กรณีศึกษาของเพื่อนๆคนอื่นในคลาส ได้ทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายกว่า ตรงนี้ถือว่าคุ้มมากครับ แต่จะต้องลงเรียนตามรอบที่สถาบันเปิดเท่านั้น จะไม่สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้เหมือนกับเรียนเดี่ยว

ฉะนั้นลองตัดสินใจให้ดี หรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่ม แนะนำว่าก่อนสมัครเรียน ไลน์มาคุยกับแอดมินก่อนที่ Line id : @TheModernMelody  จะดีที่สุดครับ

การติดตามผลหลังจบคลาส

หลังจากจบคลาสไป จะมีการให้การบ้านนร.ทุกรุ่น เพื่อให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดติดกันเป็นเวลา 21 วันและมีการตามผลต่อเนื่อง

นอกจากนี้นร.จะมี Line ครูผู้สอนในการที่จะสามารถส่งคลิปมาให้ครูคอมเมนท์ แนะนำและแก้ไขกันได้ตลอดเวลา และแม้หลังจากจะพ้นเวลา 21 วันในการตรวจการบ้านไปแล้ว แต่นร.ยังสามารถส่งคลิปมาให้ครูตรวจหรือปรึกษาและตามผลกันได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย

เด็กเล็ก เด็กโต แยกห้องเรียนกันไหม

คลาสเรียนของเราแยกออกเป็น2ห้องนะครับ คือห้องเด็กประถม และห้องเด็กมัธยม เพื่อให้การเรียนได้ประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าห้องนึงจะมีนร.ทุกรุ่นรวมกัน เพราะเราคำนึงถึงตรงนี้ดีครับ นอกจากนี้ แต่ละห้องเรายังรับจำกัดแค่ไม่เกิน 8 คนต่อห้องเท่านั้น เพื่อจะได้ทำ workshop กันรายคน รับรองว่าเจาะกันทีละคน ถึงพริกถึงขิง ทั้งสนุกสนานและได้สาระแน่นอนครับ

วิธีการสมัครเรียน

หากนร.ต้องการเรียน สามารถทำได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทรมาที่ Line : @TheModernMelody

2.ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท

ก็จะสามารถล็อกที่นั่งได้ทันทีครับ

วิธีการ "ผ่อนชำระ"

สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด

งวดที่ 1 : มัดจำที่นั่ง 1,000 บาท

งวดที่ 2 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งแรก อย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มเรียนจริง 1 สัปดาห์

งวดที่  3 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งสุดท้ายวันเรียนจริง หรือก่อนวันเรียนจริงวันใดก็ได้

ที่นั่งเต็มเร็วไหม?

ส่วนใหญ่ที่นั่งจะเต็มก่อนวันเรียนจริงล่วงหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ ฉะนั้นถ้าใครสนใจเรียน สามารถแจ้งชื่อและวางมัดจำ 1,000 บาทเพื่อล็อกที่นั่งไว้ก่อนได้ครับ

ถ้าต้องการย้ายรอบการเรียน ทำอย่างไร?

นร.สามารถย้ายรอบการเรียนได้ แต่จะต้องแจ้งทางสถาบันก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียนจริง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หากแจ้งหลังจากนั้น ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน) และนร. 1 คน ได้สิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน 1 ครั้ง

จองแล้ว สามารถยกเลิกที่นั่งได้ไหม?

ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งหลังจากนร.จองมัดจำไปแล้ว แต่ยังสามารถย้ายรอบการเรียนได้อยู่หากไม่สะดวกมาเรียนในรอบที่ลงไว้ครับ

ถ้าต้องการเรียนต่อ มีคอร์สต่อไปไหม?

สำหรับนร.ที่ต้องการเรียนต่อ เรามีคอร์ส Level 2,  3 และ 4 เพื่อที่จะช่วยพัฒนานร.อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างทักษะที่แข็งแรงในระยะยาว เหมาะสำหรับนร.ที่ต้องการ “ไปให้สุด” ในด้านของการเป็นนักพูด นักสื่อสารที่ดี

แต่อย่างไรก็ดี การเรียนในคอร์ส Level 1 ถ้านร.ได้เอาไปฝึกใช้ในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง ครูพูดได้เลยครับว่า เนื้อหาการเรียนใน Level1นั้นถือว่า “เพียงพอ” ต่อการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้แน่นอนครับ

ความเห็นจากนักเรียน

review จากนร.ที่เคยเรียนคลาสนี้มาก่อน

.
.

caret-down caret-up caret-left caret-right
คุณภิมนธ์มาศ ผู้ปกครองนร.

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากกค่ะ คุณครูใจดีและเอาใจกับเด็กๆ ขอบคุณครูทุกคนมากๆนะคะ

คุณกิตติมา ผู้ปกครองนร.

คุณครูน่ารักทุกคน สอนเป็นกันเอง เข้าใจและทุ่มเทในการสอนมากๆค่ะ แนะนำพาลูกๆมาเรียนเลยค่ะ ไม่ผิดหวังแน่นอน

คุณเพ็ญ ผู้ปกครองนร.

เป็นคอร์สสั้นๆที่มีความประทับใจคะ ในการดูแลเอาใจใส่ของครูมายและครูกรีน ตลอด2วัน และ สามารถทำให้เด็กเล็กเข้าใจ เรื่องการพูด มากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น เทคนิคต่างๆที่คอยอธิบายให้เด็กได้เข้าใจเพื่อที่อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้น และที่สำคัญเด็กสนุกสนานมากคะ

คุณพิกุล ผู้ปกครองนร.
คอร์สนี้มีประโยชน์ & สนุกมากๆ สาระ เนื้อหาดี ได้ประสบการณ์มากมาย ได้ฝึกจริงหลากหลายรูปแบบ
ประทับใจครูกรีน ครูมายด์ ครูเกียรติ‼️ เก็บรายละเอียดดีมากๆ แนะนำนร.ได้อย่างดี

รายละเอียดอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น

อ่าน Review คลาสจากนร.เก่า

ลองอ่านรีวิว feedback ความคิดเห็นจากนร.เก่าของเราเพิ่มเติม เผื่อจะรู้จักกันมากขึ้น

read more....

ดูตัวอย่างคลิปการเรียนการสอน

ชมตัวอย่างการเรียนการสอนที่สนุก และได้ผลจริง โดยทีมครูผู้เชี่ยวชาญของเรา

read more....

มาตรการรักษาความสะอาดในห้องเรียน

เพื่อนร.ทุกคน เรามี 7 มาตรการสุดเข้มงวดในการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในคลาสเรียน ลองไปดูกันเลย

read more....