Guitar Teachers

ทีมครูคุณภาพ วิชากีตาร์

ครูเบียร์ ปุณยธิษณ์ สุทธิพันธุ์ เป็นครูสอนกีตาร์ Performance มืออาชีพ มีประสบการณ์การสอนกีตาร์และทฤษฎีดนตรี มากกว่า 15 ปี ครูเบียร์สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในสาขาดนตรีสากล และได้มีโอกาสศึกษาต่อที่ต่างประเทศษด้ด้าน Guitar Performance โดยตรงในสาขา Style: Jazz Fusion ในลักษณะ Private class อยู่ 2 ปี ก่อนจะกลับมาประเทศไทยและสอนกีตาร์เป็นหลัก

ครูเบียร์จะมีความรู้ความถนัดในเรื่อง Guitar Equipment  ซึ่งสามารถให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการเล่นกีตาร์ในแต่ละแบบ โดยนร.ของครูเบียร์มีทั้งที่เป็นคนธรรมดาที่มีความสนใจในการเล่นกีตาร์ และทั้งที่เป็นศิลปิน ซึ่งมีผลงานทั้งการเล่นคอนเสิร์ตและใน Studio อีกหลายท่านด้วยกัน

ครูเบียร์มีความถนัดในการเล่นกีตาร์ Style Pop,Blues, Jazz fusion เป็นต้น ซึ่งในการสอนครูจะมุ่งเน้นในการแก้ไขจุดบกพร่องเฉพาะรายบุคคล และหาวิธีให้นักเรียนแต่ละคนพัฒนาได้เร็วเท่าที่สามารถเป็นไปได้ นอกจากนี้ครูเบียร์ยังสามารถสอนได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ เหมาะกับนร.ทุกรูปแบบและทุกช่วงวัย

ครูบีม มนัสวี สง่าโฉม ปัจจุบันเป็นครูสอนกีตาร์มืออาชีพที่สถาบัน the modern melody และเป็นนักดนตรีอิสระ , โดยครูสำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา Performance เอกกีตาร์คลาสสิค ด้วยเกียรตินิยมลำดับหนึ่ง

ครูบีมเคยผ่านการเป็นกรรมการแข่งกีตาร์ในงาน kaspar online contest 2021 และผ่านการแข่งขันกีตาร์มาในหลากหลายเวที อาทิ เวที yamaha guitarina (final round) เป็นต้น ปัจจุบันยังเป็น Brand Ambassador - Guitar Promoter ให้แบรนด์กีตาร์หลากหลายแบรนด์ มีความรู้และเข้าใจในการเตรียมตัวแสดงเป็นพิเศษ เน้นพัฒนาการเล่นพร้อมบุคลิคภาพที่ดี รวมถึงเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เตรียมจะสอบวัดผลดนตรีหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรี โดยมีผลงานนักเรียน ได้รับรางวัล Trinity Award วิชาPiano Grade 3 คะแนนสูงสุดอันดับ2ของประเทศไทย 2018 และยังติวสอบส่งนักเรียนสอบติดวิทยาลัยดุรยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปกร

ครูบีมมีความถนัดในการสอนแนว Classic และ Fingerstyles รวมถึงMusic Theory มีประสบการณ์การสอนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก อย่างน้อย 6ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ วัยทำงาน,  สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี

ครูต้น พิทักษ์ชัย โพธิ์เเดง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีศึกษาสากล เครื่องมือเอก กีตาร์ เเจ๊ส โดยศึกษากับ อาจารย์จารุ ลิ่มศิลา จากมหาวิทยาลัยศิลปากรทางด้านดนตรีเเจ๊สโดยตรง

ครูต้นมีประสบการณ์ด้านกีตาร์มากมาย ผลงานทางด้านดนตรี ผ่านเข้ารอบ 16 วงสุดท้าย ในงานประกวดวงดนตรี singhalive , เข้าร่วมประกวด ThaiJustJamLickContest1 , ประธานโครงการ swu traffic jam ของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เป็นโครงการที่ตั้งเพื่อ ให้นักศึกษาที่สนใจดนตรีมาเเสดงดนตรีในเเนวต่างๆ 

ประสบการณ์ทางด้านการสอน เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนประกวดวงดนตรี รอบชิงชนะเลิศ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการดนตรีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร , เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนในการเเสดงดนตรีพรีเซ้นให้คอนเสิร์ตnuvo , ปัจจุบัน เป็นครูสอนประจำอยู่ The Modern Melody music studio. 


ครูแอม รุ่งรุจี กลางหมู่ ปัจจุบันเป็นคุณครูผู้เชี่ยวชาญการสอนกีตาร์ และผู้ควบคุมหลักสูตรการสอนกีตาร์ ณ สถาบัน The Modern Melody music studio โดยครูแอมได้รับรางวัล และเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรในด้านกีตาร์ มามากมาย อาทิ เกียรติบัตร Classical Guitar Grade 1, London College of Music 2005,  Classical Guitar Grade 4, London College of Music 2007

ครูสำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจบด้านดนตรี และกีตาร์โดยตรง ( Bachelor of Music : Music Business)  นอกจากนี้ ครูแอมยังมีผลงานการแสดงดนตรี ด้านกีตาร์โดยเฉพาะ แบ่งเป็นทั้งการแสดงกีตาร์เดี่ยวและกลุ่มในหลากหลายเวที อาทิ  Symphonic Choir, Music Mahidol, July 2009 (First soprano) / Guitarist, Thailand Guitar orchestra band, Thammasat Hall, October 2008 / Bassist, ZAAP Band, 2009 / Voice Competition, Coke Music Award 2010

ในด้านประสบการณ์การสอนกีตาร์นั้น ครูแอมมีประสบการณ์การสอนกีตาร์ทั้งกีตาร์คลาสสิก และกีตาร์โปร่งมาก่อน ในหลากหลายสถาบันดนตรี อาทิ private Guitar lesson at K.M.C. Music School. (2009) / “The monument the musical” at College of Music Mahidol University. (2013) / Marketing and Public Relation of “Clown the Musical” at College of Music Mahidol University. (2013-2014) / Private Guitar lesson at MU Music&Math School. (2014)


"ครูกัน" ชนุตม์ เก่งการค้า  ปัจจุบันเป็นศิลปินภายใต้สังกัด GMM Grammy ( GMM TV) โดยเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงในรายการเรียลลิตี้ "THE ARTISTS" รายการที่นำเสนอเบื้องหลังการเป็นศิลปินหน้าใหม่ของแกรมมี่ โดยครูกัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินหน้าใหม่ของแกรมมี่ โดยจับคู่เป็นศิลปินคู่กับ "กานต์ ศุภกานต์"

ครูกันเริ่มมีผลงานเพลงเมื่อปี 2012 ที่ผ่านมา และมีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานร้องเพลง และแสดงละคร อาทิเช่น ละครร้อยเล่ห์สเน่ห์ร้าย ทางช่อง ONE HD, ผลงานแสดง Series KissTheSeries รวมถึง U-Prince Series ที่จะออกอากาศในปี 2016 นี้อีกด้วยทางช่อง GMM TV

ปัจจุบัน ครูกันกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย ที่วิทยาลัยดนตรี เอกเปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต. โดยครูกันมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์ เปียโน การแต่งเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนอง ในขณะที่ประสบการณ์ด้านการร้องเพลง นอกจากประสบการณ์จากการเป็นศิลปินจริงแล้ว ครูกันยังเคยผ่านการอบรบการเรียนร้องเพลงมาจากหลากหลายสถาบัน ประกอบกับทักษะความสามารถทางด้านดนตรี ทฤษฎีโน้ต ฯลฯ ทำให้ครูกันสามารถที่จะสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของผู้เรียนนั่นเอง.


"ครูกานต์ ศุภกานต์ นาคะวิสุทธิ์  สำเร็จการศึกษาจาก The University of Plunouth ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร โดยศึกษาโดยตรงด้านดนตรี  BA (Hons) Music Education นอกจากนี้ยังศึกษาด้าน Guitar Jazz จาก Mahidol College of Music ประเทศไทยอีกด้วย โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา ครูกานต์เป็นนักดนตรี รับหน้าที่มือกีตาร์ในวงดนตรีแจ๊ส  "Armidale High Jazz Band" ประเทศ Australia มาก่อน

นอกจากนี้ ครูกานต์ ศุภกานต์ยังเคยเป็นศิลปิน GMM Grammy ภายใต้สังกัด GMM TV โดยมีผลงานเพลงในนาม "กันต์-กานต์" อยู่หลายปี โดยนอกจากทำหน้าที่ในตำแหน่งร้องนำแล้ว ยังรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์ประจำวง และมีผลงานการแต่งเพลง แต่งsingle ให้แก่บริษัท GMM Grammy อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นผู้จัด Event Concert ดนตรีในนาม Bare-music รวมถึงเป็นโปรดิวเซรอ์อัลบั้มดนตรี Classical Guitar สำหรับ Bare Music เช่นกัน

ในด้านการสอนนั้น ครูกานต์มีประสบการณ์การสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเคยผ่านการอบรบการสอนในหลักสูตร Introduction to Improvisation เพื่อเด็ก 7-15 ปี และสำหรับผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป ที่ Auftdart Academy of Music ประเทศ Vietnam  มาก่อน ประกอบกับความถนัดในการเล่นกีตาร์และดนตรีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Western music theory (harmony/rhythm), Instruments: Guitar, piano, drums, bass, vocals และยังสามารถสอนได้สองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้ครูกานต์สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้และดูแลผู้เรียนได้เป็นอย่างดี.