Speech Teachers

ทีมครูคุณภาพ วิชาการพูดเพื่อการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิกภาพ


ครูกรีนAF7 หรือ ครูกรีน นิธิวัชร์ ปัจจุบันเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนดนตรี ร้องเพลง และการพูดการสื่อสาร "The Modern Melody music studio"เป็นอาจารย์ผู้วางรากฐานหลักสูตรการพูดร่วมกับทีมครูคุณภาพผู้มากประสบการณ์ทางด้านการพูดอีกหลายท่านด้วยกัน โดยครูกรีนได้นำหลักวิชาการแสดง (Acting) และหลักวิชาการใช้เสียง (Vocal) เข้ามาประยุกต์กับศิลปศาสตร์ของการพูดและการสื่อสาร (Communication) เพราะครูกรีนมีความเชื่อว่า การจะเป็นนักพูด หรือนักสื่อสารที่ดีได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานมาจากการเข้าใจในการแสดงออก อันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก และเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก สามารถเรียบเรียงและจัดระบบความคิดและการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลื่นไหล และสามารถปรับบุคลิกภาพผู้เรียนผ่านหลักสูตรดังกล่าวได้

ครูกรีนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านกฎหมายมหาชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ในด้านการพูดการสื่อสารนั้น ครูกรีนได้สำเร็จหลักสูตร Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครูกรีนได้มีโอกาสทำงานเป็นพิธีกร เป็นวีเจ และเป็นนักจัดรายการวิทยุสมัครเล่นเมื่อครั้งที่ครูกรีน เป็นศิลปินภายใต้ค่าย True Fantasia โดยจุดเริ่มต้นมาจากการเข้าประกวดการแข่งขัน Reality Show "Academy Fantasia season7" และครูกรีนได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย รับรางวัลรองชนะเลิศและได้มีโอกาสจัดรายการโทรทัศน์ และเป็นพิธีกรในหลากหลายรายการ อาทิ พิธีกรรายการ "ฝันให้ไกลไปให้ถึง" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT, ช่อง Thai PBS, พิธีกรร่วมรับเชิญในรายการ "แตกฟองไลฟ์" ร่วมกับพี่ก็อตจิ "เทยเที่ยวไทย", พิธีกรรับเชิญรายการ Music Chart ทางช่อง Bang Channel (GMM TV) ร่วมกับพี่ป๋อมแป๋ม เทยเที่ยวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ครูกรีนยังเป็น VJ ทางสถานีโทรทัศน์ True Visions รายการ Follow Me, Buddy VJ อีกทั้งยังเป็นพิธีกรรายการ True ปลูกปัญญา และพิธีกรสารคดีทั่วไปทางโทรทัศน์อีกด้วย

ครูกรีนได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายด้านการพูดและการสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในหลากหลายสถาบันและหลายองค์กรณ์ อาทิ บรรยายให้แก่บุคลากรและสตาฟทีมงาน "จุฬาวิชาการ" กว่า 200 ชีวิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยากรงาน CU Job Fair ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,วิทยากรงาน CU Nextstep จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, เป็นวิทยากรงาน YouthDayFirstGive โดยชมรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร  เป็น VIP Speaker วิทยากรบรรยายงาน Triamtalk ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นอาทิ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร), คุณกอบกาญจน์ วัฒนะวรางกูร (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เป็นต้น อีกทั้งครูกรีนยังมีโอกาสได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินด้านการพูดและการสื่อสารในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรรมการตัดสินงานโต้วาที ประจำงาน TU Open House โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นต้น

จากประสบการณ์ทั้งการทำงานด้านการพูด การสื่อสาร มา ทำให้ครูกรีนมีความมั่นใจในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยสามารถสอนนักเรียนได้หลากหลายช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่วัยทำงานและบุคคลทั่วไป มีความสามารถในการจัดการสอนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้เรียน โดยนำความรู้ทั้งหมดที่ได้มีโอกาสศึกษาและประสบการณ์จากการทำงานจริงมาอย่างต่อเนื่อง เปิดเป็นหลักสูตรสอนพูด พัฒนาศิลปศาสตร์ในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมความมั่นใจ เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและการแสดงออกได้อย่างมืออาชีพนั่นเอง


ครูเกียรติ กีรติ ชูกรณ์  เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการสื่อสาร ณ สถาบัน The Modern Melody ครูเกียรติเร็จการศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์พิธีกรมากมายทั้งใน และนอกสถาบันศึกษา อาทิ พิธีกรช่วง Teen Tour รายการ Admission on Air ทางช่อง MCOT Family, พิธีกรงานChula North Expo 2018ที่จังหวัดเชียงใหม่, พิธีกรในช่วงการแสดงของวง C.U. Band ในการแสดงมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,  พิธีกรของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิธีกรของชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U. Band), พิธีกรในช่วง Muay Thai Workshop ของโครงการ Harvard College in Asia Program (HCAP) เป็นต้น

ด้วยความหลงใหลในการพูด การสื่อสารตั้งแต่ยังเด็ก ประกอบกับการได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งสมัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูเกียรติจึงมีโอกาสได้ทำหน้าที่พิธีกร และพูดในที่สาธารณะตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ครูเกียรติยังคงสั่งสมประสบการณ์ในด้านการพูดอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าเป็นสมาชิกของวงดนตรี C.U. Band ในฐานะพิธีกร และได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอด 4ปี ผ่านการอบรมจากรุ่นพี่ในชมรมและในมหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแต่เป็นนักพูดและพิธีกรมากความสามารถมากมาย เช่น พี่น้ำแข็ง อารียา จากไทยรัฐทีวี, พี่พัตโตะ จากไนน์เอ็นเตอร์เทน, พี่เล็ก มนต์ชัย จากNow26และ The Standard โดยในระหว่างนี้ครูเกียรติก็ได้รับความไว้วางใจจากภาควิชา จากคณะ และจากมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานและองค์กรภายนอกให้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการตามงานสำคัญต่างๆ อยู่เป็นประจำ

ด้วยประสบการณ์การพูดและการสื่อสารหลากหลายแขนง ทั้งงานพิธีกร, งานสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ,ดนตรี,กีฬา หรืออื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครูเกียรติจะพานักเรียนทุกคนสนุก และเพลิดเพลินไปกับการสื่อสาร การค้นหาเอกลักษณ์และวิธีการสื่อสารในแบบของตัวเอง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับมืออาชีพ

ครูแอล ศวิตา หานศุภิชน  เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและการสื่อสาร ณ สถาบัน The Modern Melody ครูแอลสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน Major การโฆษณา (Advertising) และ Minor ภาควาทวิทยา (Speech Communication)

มีประสบการณ์พิธีกรมากมาย อาทิ พิธีกรโครงการแข่งขัน Innovation for Aging Society: Incubation and Acceleration Program (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ x Young Happy x 8 lines) 2 ปีซ้อน, พิธีกรงานเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยฯ (สสส. x ภาคีเครือข่าย), พิธีกรอีเว้นท์ด้านการศึกษาของบริษัท Lighthouse Workshop Studio, พิธีกรงานเชื่อมสัมพันธ์นิเทศจุฬาฯ-วารสารธรรมศาสตร์ Hello Baby Bird 60, พิธีกรงาน Nitade Chula Expo 2017, พิธีกรงาน Reunion Party รวมศิษย์เก่า Design Thinking Class ของคุณต้อง กวีวุฒิ (เจ้าของเพจ 8 บรรทัดครึ่ง และ CEO SCBX), ผู้ดำเนินรายการบน Youtube โปรโมทสตูดิโอถ่ายภาพของ Crosswalk Studio, ผู้ดำเนินรายการบน Youtube เล่าความรู้ด้านการเงินใน aomMONEY Class เป็นต้น

ด้วยความรู้ด้าน Speech Communication ที่สั่งสมมาตลอดการเรียน การทำกิจกรรม และประสบการณ์การทำงานจริง ทำให้ครูแอลได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรมากมาย ให้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการตามงานสำคัญ ทั้งงานในรูปแบบทางการกับหน่วยงานภาครัฐ และงานที่เน้นความสนุกสนานเป็นกันเองกับบริษัทเอกชนต่างๆ อยู่เป็นประจำ

จากประสบการณ์การพูดและการสื่อสารผ่านงานที่หลากหลายนี้ ครูแอลจะพานักเรียนทุกคนไปสนุกกับการค้นหารูปแบบการพูดที่เป็นตัวเอง ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหาของนักเรียนแต่ละคน วางแผนการฝึกระดับพื้นฐาน และพัฒนาไปจนถึงระดับมืออาชีพ


ครูไอซ์จิ จิรเมธ บรรทิโต สำเร็จการศึกษาสายตรง "ด้านวาทศาสตร์" หรือ "Speech Communication" จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนศาสตร์นี้โดยตรง

ปัจจุบันเป็นวิทยากร ในแวดวงการศึกษา โดยร่วมงานกับหลากหลายองค์กร อาทิ TCASter, Ondemand, DEK-D และกว่าอีก 20 โรงเรียนทั่วประเทศไทย อีกทั้งเป็นโค้ชด้านการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ตลอดถึงระดับองค์กร อาทิ บริษัท PropertyScout, ผู้เข้าประกวด MissGrand Thailand และนิสิต จุฬาฯ เป็นต้น

เส้นทางประสบการณ์ด้านการพูดของครูไอซ์จิ เริ่มจากเวทีนักพูดในตำนานอย่าง TEDxChula 2019 ครูไอซ์ได้มีโอการร่วมงานในฐานะทีมงานจัดงานจึงไ้ด้เรียนรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจผ่านการสื่อสาร และความเชื่อใน "พลังแห่งการสื่อสาร" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นวิทยากร ผู้แนะแนวและสร้างแรงบันดาลใจจนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งในปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย ครูไอซ์จิได้คว้าตำแหน่งพิธีกรแห่งจุฬาลงกรณ์ จากเวทีการแข่งขัน 'MC of Chulalongkorn' เวทีการประกวดพิธีกรประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประตูสู่การเป็นพิธีกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกว่า 30 งาน และงานด้านการพูดอื่น ๆ อีกมากมาย

จากความหลงใหล และความเชื่อในพลังแห่งการสื่อสาร ร่วมกับประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมา ครูไอซ์จิจึงกลั่นกรองและนำมาเปิดคลาสด้าน Speech communication ไม่ว่าจะเป็น การพูด การสร้างภาพลักษณ์ การนำเสนอ รวมไปถึงการสื่อสารภายในตนเอง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบพลังแห่งการสื่อสารในรูปแบบของตัวเอง และนำไปต่อยอดในชีวิตได้อย่างมีความสุข


ครูมาย ณัฐธิดา ขุนสมุทร ครูมายจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกศิลปการละคร สาขาการแสดง ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์หลากหลายรายการ และเป็นนักแสดงโทรทัศน์อิสระ โดยผลงานการเป็นพิธีกรที่สร้างชื่อคือ พิธีกรภาคสนามรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 (ช่อง3 HD) และพิธีกรในเพจข่าวช่อง One Channel 

ขณะที่เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ครูมายได้รับการคัดเลือกให้เป็นพิธีกรของชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ C.U.Band และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมากมาย อาทิเช่น งานที่ระลึกวันทรงดนตรี , งานคอนเสิร์ตประจำปีของ C.U.Band หรืองานวิสิษฏศิลปิน สรรพศิลป์สโมสร นอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรประจำคณะอักษรศาสตร์ และภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ในเทศกาลแหวกม่านการละครในทุกๆปี จนได้รับการคัดเลือกให้ให้เป็นหนึ่งในMentor ในโครงการ “The Fierce ค้นหานักพูดตัวจริงเสียงจริง” ซึ่งจัดโดยคณะอักษรศาสตร์  นอกจากนี้ในทุกๆปีของการโปรโมทงานฟุตบอลประเพณีจุฬา -ธรรมศาสตร์ ครูมายได้ยังรับการคัดเลือกให้เป็นพิธีกรช่วงการเชียร์เวียน ในการดำเนินรายการ โปรโมท และเอนเตอร์เทนแก่ทุกคน

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ครูมายได้รับโอกาสเป็นพิธีกรเต็มตัวครั้งแรกในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่วงภาคสนาม ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 หลังจากนั้นครูมายยังได้รับการเทรนเป็นผู้สื่อข่าวของช่องวัน ทั้งนอกสนามและในห้องส่งอย่างเข้มข้น จนได้เป็นพิธีกรในเพจข่าวช่องวัน ช่วง “วันลุยแหลก” และยังได้รับโอกาสในการเป็นพิธีกรในงานบันเทิงต่างๆมากมาย อาทิ สัมภาษณ์กลุ่มนักแสดงจากซิทคอม “เป็นต่อ”, พิธีกรร่วมกับ “ป๋อมแป๋ม” เทยเที่ยวไทย ในโครงการ “วิ่งปั่นปันน้ำใจสามสถาบันแพทย์” ประจำภาคใต้ เป็นต้น

ด้วยความรักและหลงใหลในศิลปะการพูดและการแสดงมาตั้งแต่เด็กทำให้ครูมายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและประกอบอาชีพในสายงานที่ตนถนัดมาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์ทั้งด้านการพูดและการแสดง พร้อมทั้งบุคลิกที่ร่าเริง สนุกกสนาน ทำให้ครูมายมีเทคนิคที่จะสอนและชี้แนะให้กับนักเรียนในทุกช่วงทุกวัย ส่งผลให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ,พลังที่จะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง และสุดท้ายคือ ความสุขที่จะทำสิ่งนั้น และพร้อมที่จะส่งให้กับคนอื่นรอบๆตัวอีกด้วย


ครูกระติ๊บ โศภิษฐา มีนมณี  จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะ International Marketing Management, University of Leeds ด้วย Distinction 

ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ทักษะการพูด การเข้าสังคม บุคลิคภาพอยู่เสมอ 

ได้รับการคัดเลือกเป็นแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2545 และเป็นตัวแทนประเทศไทย เป็นทูตเชื่อมความสัมพันธ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี และเคยเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลิคภาพกับทาง John Roberts Power นอกจากนี้ ได้รับโอกาสให้เป็นพิธีกรในงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ 2550 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยกระทรวงวัฒนธรรม 

ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพิธีกรของชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUBAND ซึ่งได้เป็นพิธีกรในงานต่างๆของ CUBAND ทั้งใน และนอกรั้วจุฬาฯ รวมถึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพาร์ทของพิธีกรอีกด้วย 

ได้รับความไว้วางใจจากทางจุฬา ให้เป็นพิธีกรในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปี การศึกษา 2556 และ 2557, พิธีกรงาน Freshy Game 2556 และงานจากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 และได้เป็นพิธีกรสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) ในงาน The 2014 ACM International Collegiate Programming Contest Asia อีกด้วย

ในขณะที่ศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยในภูมิภาคเหนือแห่งสหราชอาณาจักร 2016/2017 

ด้วยโอกาส และประสบการณ์ต่างๆ ทำให้ได้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุมทั้งทักษะด้านความรู้  (Hard skill) และด้านอารมณ์ (Soft skill) เพื่อคุณภาพสูงสุดของการเรียนรู้


ครูเซน - ณภัทร โกศลสุภรัตน์ จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ (ภาคภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตดีเด่นระดับปริญญาบัณฑิตของคณะอักษรศาสตร์ นอกจากนี้ ระหว่างที่เรียนอยู่ ครูเซนยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าพิธีกรประจำวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U. Band) และมีโอกาสดำเนินรายการในงานสำคัญมากมาย อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีมหรสพ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี งาน Thailand International Jazz Conference (TIJC) งานอุ่นไอรักคลายความหนาว รวมทั้งการเป็นตัวแทนของชมรม C.U. Band ให้สัมภาษณ์ในรายการ ‘ข้าพระบาท Lighting Talk กับคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง’ เป็นต้น

ด้วยความที่ ครูเซน สามารถใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ จึงทำให้ครูเซนมีโอกาสเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมานาวิชาการ HCAP - Harvard College Asia Program ในหัวข้อ ‘Education: The Pillar of Leadership’ งานแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับเอเซียอย่าง The 2014 ACM-ICPC Asia Bangkok Regional Contest หรือการเป็นตัวแทนชมรมฯ C.U. Band ให้สัมภาษณ์ในรายการ Be My Guest ทางสถานีโทรทัศช่อง 11 

นอกจากทักษะการเป็นพิธีกรแล้ว ครูเซน ยังมีประสบการณ์ด้านการพูดอีกหลายด้าน อาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ การบรรยาย การให้สัมภาษณ์ และยังเคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดโดยตรง อาทิ การเป็นไกด์นำเที่ยวให้ชาวต่างชาติในสวนรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ‘Zealandia, Eco-Sanctuary’ ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซิแลนด์ อีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำให้ครูเซนเข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นฐานที่หลากหลายของผู้เรียน จึงสามารถสอนได้ทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ และสามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนทุกคนออกมาได้เต็มที่ เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการพูดและการแสดงออกอย่างสูงสุด


ครูตอง กิตตินพ กิตติโรจน์รุจิ อาจารย์ผู้ชำนาญด้านการสื่อสารและการพัฒนาทักษะการพูด รวมถึงการสร้างสไตล์และการสร้างบุคลิกให้การพูดทั้งในระดับเด็กเล็กทั่วไป จนถึงระดับบุคคลทั่วไป โดยครูตองจบการศึกษามาจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาปริญญาโท ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานมากมายทางด้านการเป็นพิธีกรและการบรรยายในฐานะวิทยากร

โดยขณะศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับคัดเลือกให้เป็นพิธีกรประจำชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Band) และในระดับชั้นปีที่ 5 ได้รับเลือกเป็น "หัวหน้าพาร์ทพิธีกร" ของ CU Band ซึ่งครูตองมีประสบการณ์ในการพูดมาร่วมหนึ่งร้อยเวที ผ่านการพูดและการสื่อสารในหลากหลายระดับของงาน ตั้งแต่งานระดับเล็กทั่วไปในคณะ ในมหาวิทยาลัย จนถึงงานระดับใหญ่อาทิ งานพิธีกรเฉพาะพระพักตร์ มีบทบาททั้งเป็นพิธีกร และเป็นวิทยากรบรรยายด้านการพูดและการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาในหลากหลายมหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญสองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ครูตองเป็นครูผู้มีวิธีการและมีเทคนิคที่สนุกสนานในการสอน ทำให้การพูดดูมีเอกลักษณ์ และแตกต่างจากการเป็นพิธีกรทั่วไป สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่เด็ก ๆ โดยตอนศึกษาระดับชั้นมัธยมได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรประจำวงดนตรีมาโดยตลอด รวมทั้งประสบการณ์ในรายการทีวีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูตองเชื่อว่าการพูดที่ดีเกิดจากการเป็นผู้ฟังที่ดี ครูตองมีความฝันในการต้องการสร้างนักพูดที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงแค่ออกไปทำงานด้านพิธีกรเท่านั้น แต่ใช้ชีวิตประจำวันด้วยการพูดที่ดีให้คนที่ฟังมีความสุขและสร้างสังคมที่ปลอด Verbal crime

ครูมายด์ - ปภาวรินท์ สุขเลิศผล สำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการสื่อสารมวลชน (Mass Communicaion) มีประสบการณ์ด้านการพูดอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านการนำเสนอต่อสาธารณะ (Public Speaking) และการพูดผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น

โดยขณะที่ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูมายด์ได้รับคัดเลือกให้เป็นพิธีกรและหัวหน้าฝ่ายพิธีกร ชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U. Band) จึงมีโอกาสได้เป็นพิธีกรในหลายโอกาสสำคัญ เช่น พิธีกรเวทีการแสดงมหรสพสมโภช พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พิธีกรงานกาชาด, พิธีกรงานอุ่นไอรัก เป็นต้น

สำหรับประสบการณ์การดำเนินรายการต่างๆ ครูมายด์ได้รับโอกาสให้เป็น ผู้ดำเนินรายการถ่ายทอดสด ทาง Facebook Live ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 และยังมีประสบการณ์ด้านผู้ประกาศข่าว โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้ดำเนินรายการ "ได้ข่าวว่า” ทางช่อง Bright TV และ 5 คนสุดท้าย ในการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ ช่อง ททบ.5

นอกจากนี้ยังเคยรับหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม “โครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” (School Quality ImprovementProgram: sQip) ปี 2560 โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ด้วยประสบการณ์​การเรียนรู้​หลักการสื่อสาร​ ทั้งหลักทฤษฎี​และการปฏิบัติงาน​จริง​ จากคณะนิเทศ​ศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ บวกกับความสนใจด้านผู้ประกาศข่าว​ ครูมายด์จึงมีโอกาสในการศึกษางานแขนงนี้​จนมีโอกาสได้ทำงานจริง​ ทำให้ผู้เรียนสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการถ่ายทอดกระบวนการคิด​ การวิเคราะห์​ผู้ฟัง​ นำมาสู่การสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ​ พูด​อย่างมั่นใจ​ พูดอย่างมีความสุข