พิเศษ!! Promotion ประจำเดือน


 หลักสูตรการเรียนกีตาร์ 

หลักสูตรกีตาร์คลาสสิก ( Classic Guitar ) 

การเรียนกีตาร์คลาสสิก จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านทฤษฎีโน้ต ตั้งแต่ทฤษฎีโน้ตเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง อาทิเช่น ผู้เรียนจะสามารถอ่านโน้ตได้ Sight Read เป็น, สร้างโน้ต improvisation, สามารถไล่และเล่น scale ได้, สามารถเล่นคอร์ดได้ เป็นต้น

หลักสูตรกีตาร์อคูสติก ( Acoustic Guitar ) 

การเรียนกีตาร์อคูสติก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการจับคอร์ดเป็น เล่นคอร์ดได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการร้องเพลงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเดี่ยวพร้อมกีตาร์ หรือร้องพร้อมกับวงดนตรี โดยมีการเรียนการสอนทั้งแบบ Solo Performance และแบบคอร์ด โดยนักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายโอกาส

..

.


อัตราค่าเรียนกีตาร์

• ค่าเล่าเรียนคอร์สออนไลน์ จะได้ลดค่าเล่าเรียนเพิ่ม 20% ทันที!!!

• การเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนสดๆกับครูผ่านระบบ zoom ออนไลน์ ไม่ใช่การเรียนกับเทปวีดีโอ

- อัตราค่าเรียนข้างต้น ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนแรกเข้า 400 บาท

- ค่าเล่าเรียนสามารถ "ผ่อนชำระ" ได้


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968