เพราะเราดูแลนร.ทุกคน เหมือนคนในครอบครัว
"7 ขั้นตอน มาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID-19"

✅ ทางรร.มีมาตรการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวช บริษัทแอร์เอเชีย และบริษัทชั้นนำทั่วไป โดยใช้น้ำยาและบริษัทพ่นเจ้าเดียวกัน ซึ่งจะมีการพ่นและเคลือบเป็น routine เพื่อรักษาห้องเรียนให้สะอาดตลอดเวลา

.
✅ ทางอาคารมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสอัตโนมัติผ่านทางช่องแอร์ ทุกๆ 2 ชม.

.
✅  นร.ทุกคนที่จะเข้าเรียน จะได้รับการวัดไข้ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง หากนร.ท่านใดมีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้ ทางรร.จะขอความกรุณาให้งดการเรียนไปก่อน

.
✅  มีการล็อกห้องน้ำของทางอาคาร ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ ให้เข้าใช้ได้เฉพาะนร.และบุคลากรภายในตึกเท่านั้น ทั้งนี้จะมีแม่บ้านคอยผลัดเวรทำความสะอาดอย่างเข้มงวดตลอดเวลา

.
✅ ทางรร.ได้ติดตั้งประตูล็อกอัตโนมัติแบบใส่รหัสในการเข้าห้องเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน อนุญาตให้เฉพาะนร.ของรร.ที่ผ่านการวัดไข้แล้วเท่านั้นที่เข้าได้เพื่อความปลอดภัย

..
✅ มีการติดตั้งแอลกอฮอวล์เจลล้างมือในหลายจุดในสถาบัน ไว้บริการนร. และมีหน้ากากอนามัยแจกให้สำหรับนร.ที่ไม่มี ทุกคนสามารถใส่ระหว่างการเรียนได้ตลอดเวลา

.
✅ ดูแลความสะอาดเข้มงวด ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนทุกชิ้น และมีการให้ผู้เรียนเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้า Slipper ของทางรร.ในการเข้าเรียน ซึ่งรองเท้าจะมีการฆ่าเชื้อด้วยการพ่นแอลกอฮอล์ “ทุกวัน” เพื่อรักษาความสะอาดในรร.ขั้นสูงสุด


ด้วยความห่วงใย จากคณะครูและทีมงาน

THE MODERN MELODY MUSIC STUDIO