คลาสเรียน VDO online ที่ดีที่สุด

สามารถทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้

ประกอบด้วยคลิปจาก 3 คอร์สหลัก ได้แก่

.

Basic Communication

คลาสพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารในชีวิตประจำวัน


 คลาสนี้สอนอะไร ? 

✔ เทคนิคการวิเคราะห์คู่สนทนา
✔ วิธีสร้างความประทับใจแรกพบ
✔ หลักการสื่อสารขั้นต้น ที่ต้องรู้!
✔ เทคนิคการชวนคนคุยขั้นสูง
✔ เรียนรู้หลักวาทศิลป์ โน้มน้าวคน
✔ workshop ลดความอึดอัด เพิ่มความมั่นใจ!


คลาสนี้เหมาะกับใคร 

✔ ผู้ที่อยากพัฒนาการพูดในชีวิตประจำวัน
✔ เสริมความมั่นใจ สร้างเสน่ห์
✔ อยากสื่อสาร ให้เข้ากับคนได้ง่ายขึ้น

.

.

Advanced Public Speaking

คลาสพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอขั้นสูง


 คลาสนี้สอนอะไร ? 

✔ เทคนิคการปรับการใช้ร่างกายและน้ำเสียง
✔ เทคนิคการพูดเปิด-ปิด ขั้น Advance!
✔ ฝึก "การนำเสนอ" ให้น่าสนใจ
✔ เทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
✔ ฝึกอักขรวิธี, พูดให้เป๊ะ ปัง แพง!
✔ พร้อมฝึก "สุดยอดแบบฝึกหัด" ที่ได้ผลจริง


คลาสนี้เหมาะกับใคร 

✔ ผู้ที่ต้องการฝึกพูดในที่สาธารณะ
✔ อยากฝึกเทคนิคนำเสนอขั้นสูง
✔ ฝึกเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

.

.

Impressive Personality

คลาสพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างเสน่ห์


 คลาสนี้สอนอะไร ? 

✔ เทคนิคปรับบุคลิก ยืน-เดิน-นั่ง
✔ เทคนิคการใช้ "น้ำเสียง" ขั้นสูง
✔ เทคนิคการแสดงออกทาง "สีหน้า"
✔ สุดยอดเทคนิคการใช้ "สายตา"
✔ workshop ปรับ "ภาษากาย"
✔ เทคนิค "ลดความตื่นเต้น" ได้ผลจริง


คลาสนี้เหมาะกับใคร 

✔ ผู้ที่ต้องการปรับบุคลิกภาพ ให้มั่นใจ ดูมืออาชีพ
✔ ปรับร่างกาย น้ำเสียง สีหน้า อารมณ์
✔ ปรับบุคลิก ความมั่นใจ จากภายในสู่ภายนอก

.

CONTACT US

ติดต่อกับเรา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และโปรโมชั่น

099-968-5968