Course "Speech for KIDS" รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

หลักสูตรการพูดและการสื่อสารสำหรับเด็ก


ช่วงอายุที่เหมาะสม  : สำหรับนร.ที่อายุไม่เกิน 12 ปี
จำนวนนร.ต่อคลาส  : 8 คน ( 4คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

     หลักสูตรการพูดและการสื่อสารสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์การพูด (Speaking) เข้ากับศาสตร์การแสดงออก (Acting) เพื่อเน้นและมุ่งหมายให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง ขจัดความเขินอายหรือความตื่นเต้นเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าผู้คน หรือต้องพูดสื่อสารในที่สาธารณะ พร้อมทั้งสร้างระบบความคิดให้เป็นระเบียบ สามารถที่จะพูดนำเสนอหรือพูดต่อหน้าผู้คนมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิค และมีความสุขเมื่อได้พูดและแสดงออก

     โดยหลักสูตรจะมีการสอนนร.ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการสื่อสาร ได้แก่ ฝึกการฟัง ฝึกการสังเกต ฝึกการใช้ร่างกายและน้ำเสียงในการนำเสนอและการปรับบุคลิกภาพ รวมถึงฝึกการพูดการสื่อสารในหลากหลายระดับและหลายสถานการณ์ ฝึกการจัดการกับความตื่นเต้น และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

      คลาสเรียนของเราทุกคลาสมีการวัดผลท้ายคลาสอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของน้องและการเรียนได้จากครูผู้สอนโดยตรง บรรยากาศการเรียนในคลาสมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง เนื่องจากนักเรียนต่อคลาสนั้นรับจำกัดเพียงแค่ "5คน" เท่านั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน


มี "ประกาศนียบัตร" มอบให้เมื่อจบคอร์ส


เนื้อหาการเรียนการสอน

ปรับบุคลิกภาพผ่านการใช้ร่างกาย

รู้จักการใช้ร่างกาย แก้ไขบุคลิกภาพผ่านศาสตร์ Body Movement - Body Control - Body for Making Character - Body Correction - Body Isolation

ปรับบุคลิกภาพผ่านการใช้น้ำเสียง

สามารถใช้น้ำเสียงในการพูด การนำเสนอ ผ่านศาสตร์ Vocal for persoanlity improvement

โครงสร้างการสื่อสาร

รู้จักกับโครงสร้างการพูด, สร้าง introduction - body - conclusion ในการนำเสนอด้วยเทคนิคที่จะทำให้ผู้ฟังสะดุดหู เหมาะกับวัย!

เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า!

ผ่านการเรียนเรื่อง improvisation เพิ่มความลื่นไหลในการพูดและการสื่อสาร ฝึกไหวพริบได้อย่างดี

กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ!

พานร.ออกจาก Comfort Zone ด้วยเทคนิคการสอนและเกมสนุกสนาน กระตุ้นให้เด็ก "กล้า"!!

Self-Confidence มั่นใจให้สุด!

ผ่านบทเรียนและเทคนิคในการระงับทุกความตื่นเต้น ความประหม่า เสริมความมั่นใจให้โดดเด่น!

Mind-Setting

ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการพูด การนำเสนอ และการแสดงออกให้ต่อไปนี้ น้องๆสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ลื่นไหล น่ามอง!

มารยาทสังคมเบื้องต้น

สอดแทรกมารยาทในสังคม ปรับพฤติกรรมและบุคลิกในน่ามองและถูกกาลเทศะ

ฝึกวินัยและภาวะผู้นำ

เรียนรู้เรื่องวินัย ฝึกความกล้าแสดงออกอย่างผู้นำ กระตุ้นให้เด็กๆกล้าคิด กล้าลงมือทำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากคอร์สเรียนนี้

เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง

ผ่านการทำ workshop ต่างๆ ส่งเสริมให้น้องๆมีความมั่นใจเมื่อต้องนำเสนอ หรือพูดต่อหน้าคนทั่วไป

เสริมความกล้าแสดงออก

สำหรับน้องๆที่เขินอาย ไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คนเยอะๆ จะมีแบบฝึกหัดในการปรับพฤติกรรมน้องๆให้มีความกล้าคิด กล้าทำมากขึ้น

ปรับบุคลิกภาพให้สง่างาม

ผ่านการทำแบบฝึกหัดแก้ไขการใช้ร่างกาย การใช้น้ำเสียง และเพิ่มเทคนิคการนำเสนอสำหรับเด็ก สร้างเสน่ห์และบุคลิกภาพให้ดูดี

เล่าเรื่องอย่างน่าสนุก

มีชั้นเชิงและเทคนิคเพิ่มเติมในการพูดนำเสนอ พูดเล่าเรื่องให้เห็นภาพ พูดสื่อสารทั่วไป

ฝึกความคิดสร้างสรรค์

น้องๆจะสามารถจัดการกับความคิดได้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการในการสร้างสรรค์และนำเสนออย่างไม่มีความกลัวอีกต่อไป

เสริมทักษะความเป็นผู้นำ

ด้วยแบบฝึกหัดที่จะทำให้เด็กๆสามารถมั่นใจในตัวเอง สามารถผลัดกันขึ้นมาเป็นผู้นำกับเพื่อนๆร่วมคลาสด้วยกิจกรรมที่เตรียมไว้อย่างดี

1. การเรียนระยะสั้น 2 วันจบ

-- workshop 2 วัน 10ชม. --

ตารางเรียน "Speech  for KIDS"

รอบเดือน "พฤศจิกายน 62"

วันที่เรียน : วันเสาร์อาทิตย์ที่ 30 พ.ย. -  1 ธ.ค. 62

เวลา : 13.00-18.00

❌❌❌ เต็มทุกที่นั่งแล้ว ❌❌❌

หมายเหตุ :

- รับไม่เกิน 8 คนต่อคลาส (4คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968

ตารางเรียน "Speech  for KIDS"

รอบเดือน "ธันวาคม 62"

วันที่เรียน : วันเสาร์อาทิตย์ที่ 21 - 22 ธ.ค. 62

เวลา : 13.00-18.00

(เหลือ5ที่สุดท้าย)

หมายเหตุ :

- รับไม่เกิน 8 คนต่อคลาส (4คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968

2. การเรียนแบบระยะยาว

-- เรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชม. --

ตารางเรียนเต็มคอร์ส

ตารางเรียน 

เรียนทุกวันเสาร์ 10.00-12.00 / 13.00-15.00 / 16.00-18.00

หรือ

เรียนวันอาทิตย์ 10.00-12.00 / 13.00-15.00 / 16.00-18.00

**เลือกวันใดวันหนึ่งเท่านั้น


หมายเหตุ :

- ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 16 ชม. (เรียนสัปดาห์ละ 2 ชม.)

- รับไม่เกิน 8 คนต่อคลาส (4คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

- หากติดภารกิจไม่สามารถมาเรียนได้วันใด สามารถแจ้งลาก่อนล่วงหน้าเพื่อชดเชยได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968

3. การเรียนแบบจัดกลุ่มมาเอง

-- เลือกวันเวลา,จำนวนชม.ได้เอง --

ตารางเรียนแบบจัดกลุ่มมาเอง

วัน - เวลาเรียน  : สามารถเลือกวันเรียน เวลาเรียนได้เอง

จำนวนชั่วโมง :  เลือกได้แบบ 6 / 9 / 12 / 16 ชม. (เรียนครั้งละกี่ชั่วโมงก็ได้ สามารถเลือกได้หมด)


หมายเหตุ :

- รับไม่เกิน 8 คนต่อคลาส (4คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

- ผู้เรียนจะต้องจับกลุ่มมาเอง

- หากติดภารกิจไม่สามารถมาเรียนได้วันใด สามารถแจ้งลาก่อนล่วงหน้าเพื่อชดเชยได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968

ภาพบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน

คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่ได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

- ตอบทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ -

ถ้าต้องการเรียน ต้องทำอย่างไร?

หากต้องการสมัครเรียนให้น้องๆ สามารถทำได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทรมาที่ Line : @TheModernMelody

2.ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท

ก็จะสามารถล็อกที่นั่งได้ทันทีครับ

.

.

สามารถผ่อนชำระได้ไหม?

สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด

งวดที่ 1 : มัดจำที่นั่ง 1,000 บาท

งวดที่ 2 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งแรก อย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มเรียนจริง 1 สัปดาห์

งวดที่  3 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งสุดท้ายวันเรียนจริง หรือก่อนวันเรียนจริงวันใดก็ได้

.

.

ที่นั่งเต็มเร็วไหม?

ส่วนใหญ่ที่นั่งจะเต็มก่อนวันเรียนจริงล่วงหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ ฉะนั้นถ้าใครสนใจเรียน สามารถแจ้งชื่อและวางมัดจำ 1,000 บาทเพื่อล็อกที่นั่งไว้ก่อนได้ครับ

.

.

สามารถย้ายรอบการเรียนได้ไหม?

สามารถย้ายรอบการเรียนได้ แต่จะต้องแจ้งทางสถาบันก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียนจริง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หากแจ้งหลังจากนั้น ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน) และนร. 1 คน ได้สิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน 1 ครั้ง

.

.

สามารถยกเลิกที่นั่งได้ไหม?

ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งหลังจากนร.จองมัดจำไปแล้ว แต่ยังสามารถย้ายรอบการเรียนได้อยู่หากไม่สะดวกมาเรียนในรอบที่ลงไว้ครับ

.

.

ผู้เรียนส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่?

คลาสเรียน Speech for Kids รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีนั้น อายุเรียนเฉลี่ยของเด็กๆในรอบพูดง่ายๆคือ "เด็กประถม" แต่ไม่ว่าในคลาสจะมีน้องประถมต้น หรือประถมปลาย ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและได้ผลจริงกับนร. “ในรอบนั้นๆ” ได้แน่นอนครับ เพราะเกมและกิจกรรมที่ใช้ในคลาส จะมีการทำกิจกรรมทั้งแบบกลุ่มและแบบ "เดี่ยวๆ" ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดกับเด็กๆแต่ละคนครับ

.

.

นร.รอบนึงมีกี่คน?

โดยปกติแล้ว คลาสเรียนของเราเป็นคลาสเล็ก จะรับไม่เกิน 8 คน เพื่อที่จะสามารถเจาะและลงรายละเอียดให้รายบุคคลได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนร. “ทุกคน” ที่เรียนกับเราครับ 🙂

.

.

เรียนเป็นกลุ่ม แล้วจะได้ผลไหม? ถ้าขี้อายมากๆ เรียนเป็นกลุ่มจะเวิร์คไหม?

ต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอนของเรา แม้จะเรียนเป็นกลุ่ม แต่จะมี "แบบฝึกหัด" หลายตัวที่เน้นการปฏิบัติแบบ "เดี่ยว" ฉะนั้นนร.ไม่ต้องกังวลว่าเรียนเป็นกลุ่มแล้วจะลงได้ไม่ลึก เพราะครูกล้าพูดเลยครับว่า นร.ทุกคนจะได้รับการแก้ไข "รายตัว" แน่นอน และข้อดีอย่างยิ่งของการเรียนเป็นกลุ่มเลยคือ จะได้ฝึกกับสถานการณ์จริงในการพูดต่อหน้าคนอื่น "จริงๆ" ซึ่งนอกจากเรียนสนุกแล้ว ยังสามารถวัดผลการเรียนได้ดีมากๆอีกด้วย

.

.

เรียน 2 วันแล้วจะได้ผลไหม?

เบื้องต้นจากที่เราเปิดสอนมา ทุกรอบมักจะมีนร.ที่เห็นพัฒนาการการเรียนอย่างชัดเจนภายใน 2 วัน โดยการเรียนที่จะได้ผลนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานแต่เดิมของนร.แต่ละคนด้วย โดยปกติแล้วการเรียน 2 วัน เป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังเหมาะสมในการที่จะรับ “Concept” ใหม่ๆในการเรียนเรื่องต่างๆ และการที่เรียนวันละ 5 ชม. และอยู่กับครูตลอดทั้งวัน นร.จะได้ฝึกทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการพูด บุคลิกภาพได้อย่างดี นอกจากนี้ นร.จะได้ฝึกทักษะและพัฒนาตัวเองอย่างเข้มข้น โดยจะได้เรียน “ครบทุกหัวข้อ” ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรการเรียนในเว็บไซต์ และครูผู้สอนกล้า “การันตี” ถึง “ความใส่ใจ” และ “การดูแล” นร.ทุกคนในคลาส แต่อย่างไรก็ดี ครูจะเน้นย้ำเสมอว่าการที่จะพัฒนาตัวเอง และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หายขาดได้นั้น จะต้อง “ฝึกฝน” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูผู้สอนจะมีการบ้านให้ได้กลับไปฝึกต่อหลังจากจบคลาสด้วย

.

.

จะมีการติดตามผลกันต่อหลังจากจบคลาสไหม?

ทุกคลาสการเรียนของเรา มีการติดตามผลต่อหลังคลาสแน่นอนครับ เพราะหลังจากจบคลาสไป จะมีการให้การบ้านนร.ทุกรุ่น เพื่อให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดติดกันเป็นเวลา 21 วัน โดยนร.จะมี Line ครูผู้สอนในการที่จะสามารถส่งคลิปมาให้ครูคอมเมนท์ แนะนำและแก้ไขกันได้ตลอดเวลา และแม้หลังจากจะพ้นเวลา 21 วันในการตรวจการบ้านไปแล้ว แต่นร.ยังสามารถส่งคลิปมาให้ครูตรวจหรือปรึกษาและตามผลกันได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

.

.

ถ้าต้องการเรียนต่อ มีคอร์สต่อไปไหม?

สำหรับนร.ที่ต้องการเรียนต่อ เรามีคอร์ส Level 2,  3 และ 4 เพื่อที่จะช่วยพัฒนานร.อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างทักษะที่แข็งแรงในระยะยาว เหมาะสำหรับนร.ที่ต้องการ “ไปให้สุด” ในด้านของการเป็นนักพูด นักสื่อสารที่ดี

แต่อย่างไรก็ดี การเรียนในคอร์ส Level 1 ถ้านร.ได้เอาไปฝึกใช้ในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง ครูพูดได้เลยครับว่า เนื้อหาการเรียนใน Level1นั้นถือว่า “เพียงพอ” ต่อการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้แน่นอนครับ

.

.

ถ้าต้องการเรียนตัวต่อตัว?

สำหรับนร.ที่ต้องการเรียนแบบ Private Class สามารถแจ้งทางสถาบันได้ โดยสามารถนัดวันเวลาเรียนกับครูผู้สอนได้โดยตรง สามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง และแจ้งได้ว่าต้องการเจาะจงเรื่องใดในการเรียน ซึ่งทางสถาบันสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนร.คนนั้นได้ 

.

.

สามารถจับกลุ่มมาเรียนได้ไหม?

น้องๆสามารถจับกลุ่มมาเรียนเองได้ครับ โดยมีจำนวน 4 คนขึ้นไปก็สามารถเปิดคลาสได้แล้วครับ ข้อดีคือสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้ เลือกวันเองได้ และสามารถจัดการเรียนการสอน เจาะหลักสูตรเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่มได้เลยครับ และที่สำคัญยังได้สิทธิพิเศษลดค่าเล่าเรียน 15%  ด้วย 🙂

.

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968