Our Teachers

 

ครูกรีน AF

ปัจจุบันเป็นศิลปินภายใต้สังกัด True Fantasia, ผ่านการคัดเลือกเป็นศิลปินจากการประกวด AF Season 7

 

ครูโอ๊ต The Winner Is

ปัจจุบันเป็นศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญการปรับแก้ไขเสียงร้องและ Coaching Style การร้อง

 

ครูตังเม เมทินี

ปัจจุบันเป็นคุณครูมืออาชีพและศิลปินอิสระ จบจากดุริยางคศิลป์ มหิดล เอกVoiceโดยตรง

ครูจีน่า จีธณัฐ

ครูจีน่าเป็นสมาชิก CU Band ขณะนี้เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียงเพื่อการร้องเพลง ถนัดสอนทุกเพศและช่วงวัย

ครูโฟน ปรางมาศ

ศิลปินอิสระ มีผลงานเพลงของตัวเอง ผ่านการชนะประกวดและผ่านการworkshopการร้องที่ประเทศเกาหลีมาแล้ว

Voice Teachers

ครูกัน ชนุตม์

ปัจจุบันเป็นศิลปินภายใต้สังกัด GMM Grammy, มีผลงานการร้องเพลง ละคร ละครเวที โฆษณามากมาย

 

ครูมายด์ นวินดา

ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ เป็นนักร้องประจำวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Band)

ครูวิน X Factor Thailand

ปัจจุบันเป็นคุณครูมืออาชีพ จบการศึกษาด้าน Voice เกียรตินิยมจากประเทศสิงคโปร์ 

ครูลิต้า กนกอร

จบการศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์เอกขับร้อง ศิลปากร ประสบการณ์สูง เป็นศิลปินอิสระและคุณครูมืออาชีพ

ครูเบลล์ AF10

เป็นศิลปินจากรายการ True Academy Fantasia season10 ถนัดการพัฒนาทักษะการร้องและการแสดงออกอย่างดี

Voice Teachers

ครูเอ็ม Mic Idol / X Factor Thailand

อดีตศิลปินภายใต้สังกัด GMM Grammy, รองชนะเลิศอันดับ2 จาก Mic Idol3

 

ครูเบลล่า X Factor Thailand

ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ เชี่ยวชาญในด้านการร้องเพลงและการสอนในหลากหลายรูปแบบ ถนัดสอนทุกช่วงวัย

ครูไตเติ้ล พลอนันต์

ครูไตเติ้ลจาก CU Band ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระเชี่ยวชาญในด้านการ Coachนักเรียน

ครูเดีย รัฐธรรมนูญ

จบการศึกษาเอกขับร้องคลาสสิก ควบคุมการขับร้องให้กับวงคอรัส วงดนตรี และละครเวทีต่างๆมากมาย 

Voice Teachers

ครูเนท The Voice Thailand season6

ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ ผ่านการประกวด The Voice 6 ถนัดด้าน R&B/Soul/Jazz/pop

 

ครูแพรว AF12

ศิลปินจากเวที Academy Fantasia เชี่ยวชาญการเพิ่มเติมพื้นฐานการร้องเพลงและพัฒนาบุคลิกภาพ

ครูมอส Stage Fighter

ครูมอสเป็นครูชำนาญพิเศษด้านการสร้าง style และแก้ไขการใช้เสียงอย่างถูกวิธี

ครูนิด The Voice

เป็นศิลปินจากรายการ The Voice Thailand Season1 เชี่ยวชาญด้านการปรับวิธีการใช้เสียงเพื่อการร้อง

 
 

ครูบลู ณัฐนันท์

ประสบการณ์สอนเปียโนกว่า 10 ปี, ได้รับเกียรตินิยมอันดับ2 จากการสอบวัดระดับเปียโนGrade8 จากสถาบัน Trinity 

ครูเตย สวรส

ปัจจุบันเป็นครูเปียโนมืออาชีพ มุ่งพัฒนาทักษะเด็กนร.ให้แข็งแรง สามารถสอนได้สองภาษา ไทย-อังกฤษ

Piano Teachers

ครูเจีย วรินทร์ธร

ผ่านสอบวัดเกรดจาก yamaha piano มีประสบการณ์วง Orchestra ดุริยางค์เยาวชนไทย ถนัดสอนทุกช่วงวัย

ครูกิ๊ฟ ณัฎฐิกา

ถนัดการสอนพัฒนาด้านเปียโนมืออาชีพทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ทั้งด้านเปียโน pop และ Classic

Piano Teachers

ครูจอย ณัฐชรินธร

ผ่านการสอบเกรดจากYamaha และติวสอบเด็กมากมาย เชี่ยวชาญการสอนทั้งเปียโน pop และคลาสสิก

Piano Teachers

ครูเจนนี่ ปิ่นปินันท์

ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนเปียโน ผ่านการสอบเกรดวัดผลจากสถาบัน yamaha และสอนเปียโนอาชีพ

 
 

 ครูกัน ชนุตม์

ปัจจุบันเป็นศิลปินภายใต้สังกัด GMM Grammy, ศึกษาจากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เชี่ยวชาญการสอนกีตาร์และร้องเพลงโดยเฉพาะ

 

 

 

Guitar  Teachers

ครูแอม รุ่งรุจี

สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาด้าน Guitar Performance โดยเฉพาะ มีประสบการณ์การสอนมากมาย