PIANO TEACHERS

ครูบลู ณัฐนันท์ ตันติภัสร์สิริ 

Screen Shot 2559-01-28 at 11.44.55 AMครูบลู ณัฐนันท์ ปัจจุบันเป็นครูสอนเปียโนมืออาชีพ โดยมีประสบการณ์สอนกว่า10ปี ตั้งแต่ปี 2004 ถึงปัจจุบัน ครูบลูได้รับการรับรองการสอบเปียโน “เกียรตินิยมอันดับสอง" Grade8 จากสถาบัน Trinity โดยครูบลูมีความถนัดในการสอนเปียโนทั้งแบบ Classic และแบบ Pop โดยเคยสอนในสถาบันดนตรีต่างๆอาทิเช่น yamaha, kpn เป็นต้น ก่อนที่จะมาเปิดสถาบันดนตรีของตัวเองคือ The Modern Melody music studio

 

ครูบลูจบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในด้านของเปียโนนั้น ครูบลูได้เริ่มศึกษาด้านเปียโนตั้งแต่อายุ 4 ปี จนถึงปัจจุบันยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม 20 ปี

 

โดยจากประสบการณ์เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปีที่ได้คลุกคลีกับการสอน ทำให้ครูบลูสามารถเข้าใจถึงนักเรียนในทุกช่วงวัย สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด อีกทั้งยังสามารถส่งนักเรียนสอบวัดเกรดและได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย โดยล่าสุด สามารถติวสอบนักเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ Grade 2 สถาบัน Trinity มาแล้ว.

 

 

 

 

 

 

ครูเจีย วรินทร์ธร อังก์วราชัชวาล

krujia
ครูเจีย วรินทร์ธร อังก์วราชัชวาล 

ประสบการณ์การสอบเกรดวัดผลจากสถาบัน Yamaha Piano Grade 6 , สอบเกรดวัดผลจากโรงเรียนสอนดนตรี Dr.sax Grade 7 และประสบการณ์ด้านวง Orchestra จากวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีพ.ศ.2551-2554

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีที่3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความสามารถด้านดนตรีหลายชนิด ทั้งเปียโน ไวโอลิน คลาริเน็ท ขิม และจะเข้

ในส่วนของเปียโน สามารถสอนนักเรียนได้ทุกวัย และนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อน มีความถนัดแนวดนตรีทั้งแบบ Pop และ Classic

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูจอย ณัฐชรินธร อังก์วราชัชวาล

Screen Shot 2559-01-28 at 11.43.57 AMครูจอย ณัฐชรินธร ปัจจุบันเป็นครูสอนเปียโนอาชีพ มีประสบการณ์การสอบเกรดวัดผลจากสถาบัน Yamaha Piano Grade5,   ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูง จากโรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา MS Voice Studio และสอบผ่านเกรด 6 Dr.Sax Violin มาแล้ว รวมถึงได้ประกาศนียบัตร จาก Oklahoma Secondary School Activities Association ในเกรด Superior อีกด้วย

 

ครูจอยปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความสามารถทางด้านดนตรีที่หลากหลายทั้งเปียโน ไวโอลิน ร้องเพลง และมีประสบการณ์การสอนดนตรีมาหลากหลายสถาบัน อาทิเช่น yamaha, KPN, Superstar Academy และอื่นๆ

 

ปัจจุบันได้เข้ามาสอนด้านเปียโนโดยเฉพาะที่ The Modern Melody music studio มีความถนัดในการสอนทั้ง piano แบบ classic และ piano แบบ pop และสามารถสอนนักเรียนได้ทุกช่วงวัย

 

 

 

 

 

 

ครูเจนนี่ ปิ่นปินันท์ อังก์วราชัชวาล

bigjenny
ครูเจนนี่ ปิ่นปินันท์ เป็นครูสอนเปียโนมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านการสอนในทุกรูปแบบทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่

 

ครูเจนนี่มีประสบการณ์การสอบเกรดวัดผลจากสถาบัน Yamaha Piano, ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความสามารถด้านดนตรีหลายชนิด ทั้งเปียโน ไวโอลิน เป็นต้น

 

ปัจจุบันได้เข้ามาสอนด้านเปียโนโดยเฉพาะที่ The Modern Melody music studio มีความถนัดในการสอนทั้ง piano แบบ classic และ piano แบบ pop สามารถสอนนักเรียนได้ทุกวัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อน