Course "Speech for Presentation"

หลักสูตรการพูดเพื่อนำเสนอและการพูดสร้างเสน่ห์

ช่วงอายุที่เหมาะสม  : สำหรับนร.ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป นิสิต นักศึกษา และผู้ใหญ่บุคคลทั่วไป
จำนวนนร.ต่อคลาส  : ไม่เกิน 10 คน ( 4 คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

    คอร์สเรียนหลักสูตรการพูดเพื่อนำเสนอ Speech for Presentation นี้ มีขึ้นเพื่อที่จะสร้างทักษะการสื่อสารและเทคนิคการถ่ายทอด ผ่านการพูดให้แก่ผู้เรียน โดยจะมีการ workshop ฝึกอบรมภาคสนาม ทำจริง ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงแต่เข้าอบรมและจดบรรยายอย่างเดียวเท่านั้น โดยครูผู้สอนจะมีกิจกรรมเพื่อสร้างความท้าทายแก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเรียนจบคลาส

    สิ่งที่จะเรียนในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการพูดในทุกระดับ หลากหลายสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยจะฝึกตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่นใจ ขจัดความกลัว แก้ไขความเขินอาย อันจะนำไปสู่เทคนิคการสื่อสารและการพูดต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดให้เห็นภาพ เทคนิคการเล่าเรื่องให้สนุก ได้ฝึกเทคนิควิธีการพูดโน้มน้าวใจคน ฝึกการตอบคำถามเฉพาะหน้า ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการถ่ายทอดและการสื่อสาร ที่สำคัญที่สุดคือการปรับบุคลิกภาพในการสื่อสาร สร้างเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นให้น่าจดจำ

     คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนในหลากหลายช่วงวัย ตั้งแต่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป มีประโยชน์หลาก ทั้งช่วยเสริมความมั่นใจในการพูด เพิ่มพลังในการนำเสนอ ปรับวิธีการพูดและบุคลิกภาพให้เกิดเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัว สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ระดับการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การขึ้นเวที การแสดงออกบนเวทีต่อหน้าคนหมู่มาก ไปจนถึงระดับการขายงานของบุคคลทั่วไป


มี "ประกาศนียบัตร" มอบให้เมื่อจบคอร์ส


เนื้อหาการเรียนการสอน

ปรับบุคลิกภาพด้านร่างกาย

รู้จักการใช้ร่างกาย แก้ไขบุคลิกภาพผ่านศาสตร์ Body Movement - Body Control - Body for Making Character - Body Correction - Body Isolation

ปรับบุคลิกภาพด้านน้ำเสียง

สามารถใช้น้ำเสียงในการพูด การนำเสนอ ผ่านศาสตร์ Vocal for persoanlity improvement

โครงสร้างการนำเสนอ

รู้จักกับโครงสร้างการพูด, สร้าง introduction - body - conclusion ในการนำเสนอด้วยเทคนิคที่จะทำให้ผู้ฟังสะดุดหู และจดจำคุณได้ไม่ลืม!

เทคนิคการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง

สร้างวาทศิลป์ เรียนรู้หลักการเจรจาโน้มน้าว ด้วยศาสตร์ Convincing Skills นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี!

Improvisation Skills

เรียนรู้ทักษะการด้นสด เพิ่มความลื่นไหลให้การ Presentation ของคุณน่าจับตามองทุกวินาที!

Speech Arrangement

ฝึกการเรียบเรียงการพูด, จัดการ script ของคุณให้น่าสนใจ โดดเด่นจนคนฟังปฏิเสธไม่ได้!!

Social - Business Communication

แก้ปัญหาเข้าสังคมไม่เก่ง ชวนคนคุยไม่เป็น ด้วยศาสตร์ Social Communication ที่จะทำให้คุณมั่นใจเวลาเข้าสังคมหรือต้องเจรจางานทางการ

Self-Confidence มั่นใจให้สุด!

ผ่านบทเรียนและเทคนิคในการระงับทุกความตื่นเต้น ความประหม่า เสริมความมั่นใจให้โดดเด่น!

Mind-Setting

ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการพูด การนำเสนอ และการแสดงออกให้ต่อไปนี้คุณสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ลื่นไหล น่ามอง!

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากคอร์สเรียนนี้

เสริมความมั่นใจให้ถึงขีดสุด!

ด้วยแบบฝึกหัดปรับและเสริมทัศนคติในการถ่ายทอด ให้มีมุมมองในแง่บวกและถ่ายทอดได้อย่างลื่นไหล

ขจัดความตื่นเต้น ขี้อาย และความกลัวทิ้งไป

ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดทางการแสดง (Acting) ซึ่งจะช่วยอย่างยิ่งในการพูดและการแสดงออกอย่างมั่นใจ

พูดนำเสนอได้อย่างมีพลัง!

มีชั้นเชิงและเทคนิคเพิ่มเติมในการพูดนำเสนอ สามารถพูดต่อหน้าคนเยอะๆได้อย่างมั่นใจและมีพลัง!

ฝึกโน้มน้าวใจผู้ฟัง

ด้วยเทคนิคการโน้มน้าวในระดับการนำเสนอพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการโน้มน้าวเพื่อการขายงาน

เทคนิคในการเล่าเรื่องให้สนุก

สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการในการสร้างสรรค์และนำเสนออย่างไม่มีความกลัวอีกต่อไป

สร้างเสน่ห์ในการพูดสื่อสาร

ผู้เรียนจะสามารถใช้ร่างกายและน้ำเสียง ประกอบกับการถ่ายทอดและการแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน เป็นธรรมชาติ

ตารางเรียนรอบ "พ.ย 62" ใกล้เต็มแล้ว!!

รับจำกัด, ไม่เกิน 10 คนต่อคลาสเท่านั้น!!

ตารางเรียนเดือน พฤศจิกายน 2562

❌❌❌ เต็มทุกที่นั่งแล้ว ❌❌❌

หมายเหตุ :

 • - รับไม่เกิน 10 คน ต่อคลาส  (4คนขึ้นไปเปิดคลาส)
 • - มีประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อจบคลาส
  .

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทร : 099-968-5968


ตารางเรียนเดือน ธันวาคม 2562

วันเสาร์อาทิตย์ที่ 14 - 15 ธันวาคม

เวลา 13.00-19.00 (รวม 12 ชม.)


หมายเหตุ :

 • - รับไม่เกิน 10 คน ต่อคลาส  (4คนขึ้นไปเปิดคลาส)
 • - มีประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อจบคลาส
  .

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทร : 099-968-5968


ภาพบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน

คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่ได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

- ตอบทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ -

เรียน 2 วันแล้วจะได้ผลไหม?

เบื้องต้นจากที่เราเปิดสอนมา ทุกรอบมักจะมีนร.ที่เห็นพัฒนาการการเรียนอย่างชัดเจนภายใน 2 วัน โดยการเรียนที่จะได้ผลนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานแต่เดิมของนร.แต่ละคนด้วย โดยปกติแล้วการเรียน 2 วัน เป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังเหมาะสมในการที่จะรับ “Concept” ใหม่ๆในการเรียนเรื่องต่างๆ และการที่เรียนวันละ 6 ชม. และอยู่กับครูตลอดทั้งวัน นร.จะได้ฝึกทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการพูดได้อย่างดี

ตลอดระยะเวลา 12 ชม. นร.จะได้ฝึกทักษะและพัฒนาตัวเองอย่างเข้มข้น โดยจะได้เรียน “ครบทุกหัวข้อ” ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรการเรียนในเว็บไซต์ และครูผู้สอนกล้า “การันตี” ถึง “ความใส่ใจ” และ “การดูแล” นร.ทุกคนในคลาส

อย่างไรก็ดี ครูจะเน้นย้ำเสมอว่าการที่จะพัฒนาตัวเอง และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หายขาดได้นั้น จะต้อง “ฝึกฝน” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูผู้สอนจะมีการบ้านให้ได้กลับไปฝึกต่อหลังจากจบคลาสด้วย

..

.

เรียนเป็นกลุ่ม แล้วจะได้ผลไหม? ถ้าขี้อายมากๆ เรียนเป็นกลุ่มจะเวิร์คไหม?

ต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอนของเรา แม้จะเรียนเป็นกลุ่ม แต่จะมี "แบบฝึกหัด" หลายตัวที่เน้นการปฏิบัติแบบ "เดี่ยว" ฉะนั้นนร.ไม่ต้องกังวลว่าเรียนเป็นกลุ่มแล้วจะลงได้ไม่ลึก เพราะครูกล้าพูดเลยครับว่า นร.ทุกคนจะได้รับการแก้ไข "รายตัว" แน่นอน

ข้อดีอย่างยิ่งของการเรียนเป็นกลุ่มเลยคือ จะได้ฝึกกับสถานการณ์จริงในการพูดต่อหน้าคนอื่น "จริงๆ" ซึ่งนอกจากเรียนสนุกแล้ว ยังสามารถวัดผลการเรียนได้ดีมากๆอีกด้วย

.

.

.

จะมีการติดตามผลกันต่อหลังจากจบคลาสไหม?

ทุกคลาสการเรียนของเรา มีการติดตามผลต่อหลังคลาสแน่นอนครับ เพราะหลังจากจบคลาสไป จะมีการให้การบ้านนร.ทุกรุ่น เพื่อให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดติดกันเป็นเวลา 21 วัน

นอกจากนี้นร.จะมี Line ครูผู้สอนในการที่จะสามารถส่งคลิปมาให้ครูคอมเมนท์ แนะนำและแก้ไขกันได้ตลอดเวลา และแม้หลังจากจะพ้นเวลา 21 วันในการตรวจการบ้านไปแล้ว แต่นร.ยังสามารถส่งคลิปมาให้ครูตรวจหรือปรึกษาและตามผลกันได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

.

.

ถ้าต้องการเรียน ต้องทำอย่างไร?

หากนร.ต้องการเรียน สามารถทำได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทรมาที่ Line : @TheModernMelody

2.ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท

ก็จะสามารถล็อกที่นั่งได้ทันทีครับ

.

.

สามารถผ่อนชำระได้ไหม?

สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด

งวดที่ 1 : มัดจำที่นั่ง 1,000 บาท

งวดที่ 2 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งแรก อย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มเรียนจริง 1 สัปดาห์

งวดที่  3 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งสุดท้ายวันเรียนจริง หรือก่อนวันเรียนจริงวันใดก็ได้

.

.

ที่นั่งเต็มเร็วไหม?

ส่วนใหญ่ที่นั่งจะเต็มก่อนวันเรียนจริงล่วงหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ ฉะนั้นถ้าใครสนใจเรียน สามารถแจ้งชื่อและวางมัดจำ 1,000 บาทเพื่อล็อกที่นั่งไว้ก่อนได้ครับ

.

.

สามารถย้ายรอบการเรียนได้ไหม?

นร.สามารถย้ายรอบการเรียนได้ แต่จะต้องแจ้งทางสถาบันก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียนจริง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หากแจ้งหลังจากนั้น ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน) และนร. 1 คน ได้สิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน 1 ครั้ง

.

.

สามารถยกเลิกที่นั่งได้ไหม?

ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งหลังจากนร.จองมัดจำไปแล้ว แต่ยังสามารถย้ายรอบการเรียนได้อยู่หากไม่สะดวกมาเรียนในรอบที่ลงไว้ครับ

.

.

ผู้เรียนส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่?

คลาสเรียน Speech for Presentation รุ่นผู้ใหญ่นั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20-30 ปี และบางรอบมีนร.รุ่นผู้ใหญ่กว่านั้นเช่น อายุ 40-50 ปีมาเรียน  ซึ่งไม่ว่านร.แต่ละรอบจะอายุเท่าไหร่ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและได้ผลจริงกับนร. “ในรอบนั้นๆ” ได้แน่นอนครับ

.

.

นร.รอบนึงมีกี่คน?

โดยปกติแล้ว คลาสเรียนของเราเป็นคลาสเล็ก จะรับไม่เกิน 10 คน เพื่อที่จะสามารถเจาะและลงรายละเอียดให้รายบุคคลได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนร. “ทุกคน” ที่เรียนกับเราครับ 🙂

.

.ถ้าต้องการเรียนต่อ มีคอร์สต่อไปไหม?

สำหรับนร.ที่ต้องการเรียนต่อ เรามีคอร์ส Level 2,  3 และ 4 เพื่อที่จะช่วยพัฒนานร.อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างทักษะที่แข็งแรงในระยะยาว เหมาะสำหรับนร.ที่ต้องการ “ไปให้สุด” ในด้านของการเป็นนักพูด นักสื่อสารที่ดี

แต่อย่างไรก็ดี การเรียนในคอร์ส Level 1 ถ้านร.ได้เอาไปฝึกใช้ในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง ครูพูดได้เลยครับว่า เนื้อหาการเรียนใน Level1นั้นถือว่า “เพียงพอ” ต่อการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้แน่นอนครับ

.

.

ถ้าต้องการเรียนตัวต่อตัว?

สำหรับนร.ที่ต้องการเรียนแบบ Private Class สามารถแจ้งทางสถาบันได้ โดยสามารถนัดวันเวลาเรียนกับครูผู้สอนได้โดยตรง สามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง และแจ้งได้ว่าต้องการเจาะจงเรื่องใดในการเรียน ซึ่งทางสถาบันสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนร.คนนั้นได้ 

.

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968