.


ทำความรู้จักกับ

"คลาสเรียนพูดเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ"


ทำไมต้องเรียนพูด? 
เรียนแล้วได้อะไร?

หลักสูตรการพูดของเรา เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและผสมผสานกันระหว่าง "ศาสตร์การแสดงออก" (Acting) และ "ศาสตร์การพูด" (Speech)

เพราะเราเชื่อว่า การจะเป็นนักพูดหรือนักสื่อสารที่ดี รวมถึงการจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจในการแสดงออก อันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียน "มีความมั่นใจ" จากภายในสู่ภายนอก แก้ปัญหาการสื่อสารต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น ความตื่นเต้น ความกลัว ความเขินอาย ฯลฯ

หลักสูตรของเราได้พัฒนาให้เหมาะกับการเรียนทุกช่วงวัย และเป็นคลาสเรียนที่มีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 .

Public Communications

ขจัดทุกความกลัว | เพิ่มความมั่นใจ | พูดนำเสนอสื่อสารอย่างมืออาชีพ

สถาบันเดียวที่สร้างหลักสูตรการพูดที่

"เรียนได้ทุกวัย"

___________________________

คลาสการเรียนพูดเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารของตัวเองให้คล่องแคล่ว
ขจัดความเขินอาย เพิ่มความไหลลื่นในการพูด  เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีบุคลิกภาพที่ดี

สถาบันของเรามีคลาสทั้งสำหรับ

"เด็กประถม"

"เด็กมัธยม"

"ผู้ใหญ่-บุคคลทั่วไป"

เพราะเราเชื่อว่า การสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดี จะนำไปสู่ประโยชน์ต่างๆมากมาย และสิ่งเหล่านี้..."สร้างได้"

เลือกได้ทั้ง "เรียนสด" หรือ "เรียนออนไลน์"

มีประกาศนียบัตรมอบให้

คลาสการเรียนพูดพัฒนาการสื่อสาร

มีทั้งหมด 4 คอร์ส (เลือกได้ทั้งเรียนสด และเรียนออนไลน์)