ONLINE  CLASS

"Speech for Presentation"

หลักสูตรการพูดเพื่อนำเสนอและการพูดสร้างเสน่ห์

ช่วงอายุที่เหมาะสม  : สำหรับนร.ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป นิสิต นักศึกษา และผู้ใหญ่บุคคลทั่วไป
จำนวนนร.ต่อคลาส  : ไม่เกิน 15 คน ( 4 คนขึ้นไปจึงเปิดคลาส)

    คอร์สเรียนหลักสูตรการพูดเพื่อนำเสนอ Speech for Presentation นี้ มีขึ้นเพื่อที่จะสร้างทักษะการสื่อสารและเทคนิคการถ่ายทอด ผ่านการพูดให้แก่ผู้เรียน โดยจะมีการ workshop ฝึกอบรมภาคสนาม ทำจริง ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงแต่เข้าอบรมและจดบรรยายอย่างเดียวเท่านั้น โดยครูผู้สอนจะมีกิจกรรมเพื่อสร้างความท้าทายแก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเรียนจบคลาส

.

    สิ่งที่จะเรียนในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการพูดในทุกระดับ หลากหลายสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยจะฝึกตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่นใจ ขจัดความกลัว แก้ไขความเขินอาย อันจะนำไปสู่เทคนิคการสื่อสารและการพูดต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดให้เห็นภาพ เทคนิคการเล่าเรื่องให้สนุก ได้ฝึกเทคนิควิธีการพูดโน้มน้าวใจคน ฝึกการตอบคำถามเฉพาะหน้า ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการถ่ายทอดและการสื่อสาร ที่สำคัญที่สุดคือการปรับบุคลิกภาพในการสื่อสาร สร้างเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นให้น่าจดจำ

.

     คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนในหลากหลายช่วงวัย ตั้งแต่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป มีประโยชน์หลาก ทั้งช่วยเสริมความมั่นใจในการพูด เพิ่มพลังในการนำเสนอ ปรับวิธีการพูดและบุคลิกภาพให้เกิดเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัว สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ระดับการนำเสนอหน้าชั้นเรียน การขึ้นเวที การแสดงออกบนเวทีต่อหน้าคนหมู่มาก ไปจนถึงระดับการขายงานของบุคคลทั่วไป


มี "ประกาศนียบัตร" มอบให้เมื่อจบคอร์ส


เนื้อหาการเรียนการสอน

ปรับบุคลิกภาพด้านร่างกาย
รู้จักการใช้ร่างกาย แก้ไขบุคลิกภาพผ่านศาสตร์ Body Movement - Body Control - Body for Making Character - Body Correction - Body Isolation
ปรับบุคลิกภาพด้านน้ำเสียง
สามารถใช้น้ำเสียงในการพูด การนำเสนอ ผ่านศาสตร์ Vocal for persoanlity improvement
โครงสร้างการนำเสนอ
รู้จักกับโครงสร้างการพูด, สร้าง introduction - body - conclusion ในการนำเสนอด้วยเทคนิคที่จะทำให้ผู้ฟังสะดุดหู และจดจำคุณได้ไม่ลืม!
เทคนิคการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง
สร้างวาทศิลป์ เรียนรู้หลักการเจรจาโน้มน้าว ด้วยศาสตร์ Convincing Skills นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี!
Improvisation Skills
เรียนรู้ทักษะการด้นสด เพิ่มความลื่นไหลให้การ Presentation ของคุณน่าจับตามองทุกวินาที!
Speech Arrangement
ฝึกการเรียบเรียงการพูด, จัดการ script ของคุณให้น่าสนใจ โดดเด่นจนคนฟังปฏิเสธไม่ได้!!
Social - Business Communication
แก้ปัญหาเข้าสังคมไม่เก่ง ชวนคนคุยไม่เป็น ด้วยศาสตร์ Social Communication ที่จะทำให้คุณมั่นใจเวลาเข้าสังคมหรือต้องเจรจางานทางการ
Self-Confidence มั่นใจให้สุด!
ผ่านบทเรียนและเทคนิคในการระงับทุกความตื่นเต้น ความประหม่า เสริมความมั่นใจให้โดดเด่น!
Mind-Setting
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการพูด การนำเสนอ และการแสดงออกให้ต่อไปนี้คุณสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ลื่นไหล น่ามอง!

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากคอร์สเรียนนี้

เสริมความมั่นใจให้ถึงขีดสุด!
ด้วยแบบฝึกหัดปรับและเสริมทัศนคติในการถ่ายทอด ให้มีมุมมองในแง่บวกและถ่ายทอดได้อย่างลื่นไหล
ขจัดความตื่นเต้น ขี้อาย และความกลัวทิ้งไป
ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดทางการแสดง (Acting) ซึ่งจะช่วยอย่างยิ่งในการพูดและการแสดงออกอย่างมั่นใจ
พูดนำเสนอได้อย่างมีพลัง!
มีชั้นเชิงและเทคนิคเพิ่มเติมในการพูดนำเสนอ สามารถพูดต่อหน้าคนเยอะๆได้อย่างมั่นใจและมีพลัง!
ฝึกโน้มน้าวใจผู้ฟัง
ด้วยเทคนิคการโน้มน้าวในระดับการนำเสนอพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการโน้มน้าวเพื่อการขายงาน
เทคนิคในการเล่าเรื่องให้สนุก
สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างเป็นระบบ มีพัฒนาการในการสร้างสรรค์และนำเสนออย่างไม่มีความกลัวอีกต่อไป
สร้างเสน่ห์ในการพูดสื่อสาร
ผู้เรียนจะสามารถใช้ร่างกายและน้ำเสียง ประกอบกับการถ่ายทอดและการแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน เป็นธรรมชาติ

คลาสเรียนออนไลน์

เรียนสดๆกับครูผู้สอน | ผ่านระบบออนไลน์ | อยู่ที่ไหนก็เรียนได้!

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์

ตารางเรียนออนไลน์รอบ 'มิ.ย. 63' ใกล้เต็มแล้ว!

รับจำกัดไม่เกิน 10 ที่นั่งเท่านั้น

ตารางเรียน


รอบมิถุนายน
 เรียนเสาร์ อาทิตย์ที่  13 - 14 มิ.ย. 63

***เหลือ 5 ที่นั่งสุดท้าย*** (update 30 พ.ค.)

• นัดเรียนออนไลน์เวลา 13.00 - 18.00 (รวม 2 วัน 10 ชม.)

• แถมชม.เรียนสดอีก 5 ชม. FREE! ( จะมีการนัดเรียนภายหลัง ) 


หมายเหตุ :

  • - รับไม่เกิน 10 คน ต่อรอบ  (4คนขึ้นไปเปิดคลาส)
  • - มีประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อจบคลาส
    .

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968


ภาพบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน

คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่ได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

- ตอบทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ -

เรียน 2 วันแล้วจะได้ผลไหม?

ได้ผลแน่นอนครับ โดยคำถามนี้ ต้องบอกก่อนครับว่าการเรียนในคลาส จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 คือ "เรื่องทางเทคนิค"
  • ส่วนที่ 2 คือ "เรื่องทางทักษะ"

การเรียนเรื่อง "เทคนิค" จะเห็นผลทันทีในคลาสเลยครับ เพราะเรามีเทคนิคในการปรับบุคลิกภาพในหลักสูตรที่กระชับ ฉะนั้นเมื่อนร.รู้เทคนิค จะสามารถใช้งานได้ทันที เห็นผลเดี๋ยวนั้น

ในขณะที่ part ของ "ทักษะ" นร.จะได้วิธีการปรับ การฝึกในคลาส ในห้องเรียนเราจะมีการเจาะกันรายคน ซึ่งจะเห็นผลเช่นกันในคลาส แต่สำคัญคือต้องเอากลับไปฝึกต่อ เพราะเรื่องของ "ทักษะ" เช่น ทักษะการเข้าสังคม พวกนี้ต้องฝึกฝนซ้ำๆจึงจะได้ผลดี โดยเราจะมีสูตรให้กลับไปฝึกเช่นกัน ไม่ต้องกังวลครับ

แต่เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ครูกรีนแนะนำอยากให้เรียนควบกับคอร์ส Smart personality ครับ พูดง่ายๆ คือ คอร์ส Smart Personality เป็นเหมือนบทนำ(ที่สำคัญมากก) ของคอร์ส Speech

พูดให้ง่ายยิ่งขึ้นคือ เราจะพูดเก่ง โน้มน้าวคนเก่งได้อย่างไร ถ้าบุคลิกภาพหรือทักษะการเข้าสังคม หรือการเข้ากับคนเราไม่ดี ฉะนั้น 2 อย่างนี้มันมาคู่กัน ทิ้งอย่างใดอย่างนึงไปไม่ได้ครับ

ทำไมถึงแนะนำให้เรียนคู่กับคอร์ส Smart Personlaity

คอร์ส Smart Personality เป็นเหมือนส่วนประกอบควบคู่(ที่สำคัญมาก)ของคอร์ส Speech for presentation

บางคนอยากพูดเก่ง สร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง แต่บุคลิกภาพไม่ได้เลย หรือไม่รู้เรื่องทักษะการเข้ากับคนเลย ก็ยากมากครับที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นหรือสำเร็จได้

ในขณะที่บางคนเรียน smart personality แล้วบุคลิกดีขึ้น แต่ไม่ได้เอาไปต่อยอดเรื่องอื่นๆเลยก็ไม่ได้ผลในชีวิตจริง ดังนั้นหานเรียน speech ควบไปด้วย จะเป็นการเสริมทักษะให้ไปให้สุดทาง

พูดง่ายๆคือ บุคลิกดีแล้ว คอนเทนท์และเทคนิคในการสื่อสารก็ต้องดีด้วย ถ้าสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ ยังไงทำอะไรก็สำเร็จครับ

เรียนกลุ่ม หรือ เรียนเดี่ยวดีกว่ากัน?

มาดูข้อดีข้อเสียของการเรียนแต่ละประเภทกันก่อนดีกว่าครับ

  1. เรียนเดี่ยว : ข้อดี คือ ได้เจาะรายละเอียดแบบถึงใจ เลือกวันเวลาเรียนได้ เลือกหัวข้อการเรียนได้ แต่อาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในคลาส และไม่ได้เก็บกรณีศึกษามากเท่ากับการเรียนกลุ่ม
    .
  2. เรียนกลุ่ม : ข้อดี คือ ได้ฝึกพูดสื่อสารกับผู้อื่นจริงๆ ใครที่ตื่นเต้นง่าย เข้าสังคมไม่เก่ง ขี้อาย การเรียนกลุ่มจะช่วยได้เยอะมาก และยังได้เก็บ case กรณีศึกษาของเพื่อนๆคนอื่นในคลาส ได้ทำแบบฝึหัดที่หลากหลายกว่า ตรงนี้ถือว่าคุ้มมากครับ แต่จะต้องลงเรียนตามรอบที่สถาบันเปิดเท่านั้น จะไม่สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้เหมือนกับเรียนเดี่ยว

ฉะนั้นลองตัดสินใจให้ดี หรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่ม แนะนำว่าก่อนสมัครเรียน ไลน์มาคุยกับแอดมินก่อนที่ Line id : @TheModernMelody  จะดีที่สุดครับ

การติดตามผลหลังจบคลาส

หลังจากจบคลาสไป จะมีการให้การบ้านนร.ทุกรุ่น เพื่อให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดติดกันเป็นเวลา 21 วันและมีการตามผลต่อเนื่อง

นอกจากนี้นร.จะมี Line ครูผู้สอนในการที่จะสามารถส่งคลิปมาให้ครูคอมเมนท์ แนะนำและแก้ไขกันได้ตลอดเวลา และแม้หลังจากจะพ้นเวลา 21 วันในการตรวจการบ้านไปแล้ว แต่นร.ยังสามารถส่งคลิปมาให้ครูตรวจหรือปรึกษาและตามผลกันได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย

อายุส่วนใหญ่ของผู้เรียน

คลาสเรียน Speech for Presentation รุ่นผู้ใหญ่นั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20-30 ปี และบางรอบมีนร.รุ่นผู้ใหญ่กว่านั้นเช่น อายุ 40-50 ปีมาเรียน  ซึ่งไม่ว่านร.แต่ละรอบจะอายุเท่าไหร่ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและได้ผลจริงกับนร. “ในรอบนั้นๆ” ได้แน่นอนครับ

วิธีการสมัครเรียน

หากนร.ต้องการเรียน สามารถทำได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทรมาที่ Line : @TheModernMelody

2.ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท

ก็จะสามารถล็อกที่นั่งได้ทันทีครับ

วิธีการ "ผ่อนชำระ"

สำหรับคอร์ส Smart Personality สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : มัดจำที่นั่ง 1,000 บาท

งวดที่ 2 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งแรก ก่อนเริ่มเรียนจริง 1-2 สัปดาห์

งวดที่ 3 : ชำระค่าเล่าเรียนงวดสุดท้าย ก่อนหรือในวันเรียนจริง

ที่นั่งเต็มเร็วไหม?

ส่วนใหญ่ที่นั่งจะเต็มก่อนวันเรียนจริงล่วงหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ ฉะนั้นถ้าใครสนใจเรียน สามารถแจ้งชื่อและวางมัดจำ 1,000 บาทเพื่อล็อกที่นั่งไว้ก่อนได้ครับ

ถ้าต้องการย้ายรอบการเรียน ทำอย่างไร?

นร.สามารถย้ายรอบการเรียนได้ แต่จะต้องแจ้งทางสถาบันก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียนจริง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หากแจ้งหลังจากนั้น ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน) และนร. 1 คน ได้สิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน 1 ครั้ง

จองแล้ว สามารถยกเลิกที่นั่งได้ไหม?

ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งหลังจากนร.จองมัดจำไปแล้ว แต่ยังสามารถย้ายรอบการเรียนได้อยู่หากไม่สะดวกมาเรียนในรอบที่ลงไว้ครับ