คลาสเรียนพูดเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

---------------------------------------------

ทำไมต้องเรียนพูด? 

เรียนแล้วได้อะไร?

หลักสูตรการพูดของเรา เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและผสมผสานกันระหว่าง "ศาสตร์การแสดงออก" (Acting) และ "ศาสตร์การพูด" (Speech)

เพราะเราเชื่อว่า การจะเป็นนักพูดหรือนักสื่อสารที่ดี รวมถึงการจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจในการแสดงออก อันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียน "มีความมั่นใจ" จากภายในสู่ภายนอก แก้ปัญหาการสื่อสารต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น ความตื่นเต้น ความกลัว ความเขินอาย ฯลฯ

หลักสูตรของเราได้พัฒนาให้เหมาะกับการเรียนทุกช่วงวัย และเป็นคลาสเรียนที่มีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

Public Communications

ขจัดทุกความกลัว | เพิ่มความมั่นใจ | เสริมสร้างบุคลิกภาพ | พูดนำเสนออย่างมืออาชีพ

สถาบันเดียวที่สร้างหลักสูตรการพูดที่

"เรียนได้ทุกวัย"

___________________________

คลาสการเรียนพูดเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารของตัวเองให้คล่องแคล่ว
ขจัดความเขินอาย เพิ่มความไหลลื่นในการพูด  เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีบุคลิกภาพที่ดี

สถาบันของเรามีคลาสทั้งสำหรับ

"เด็กประถม"

"เด็กมัธยม"

"ผู้ใหญ่-บุคคลทั่วไป"

เพราะเราเชื่อว่า การสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดี จะนำไปสู่ประโยชน์ต่างๆมากมาย และสิ่งเหล่านี้..."สร้างได้"

มีประกาศนียบัตรมอบให้

รับจำกัด ไม่เกิน 10 คนต่อคลาส! เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คอร์สเรียนการพูด

มีทั้งหมด 3 คอร์ส

สำหรับเด็กๆประถมและมัธยม

คลิก! ดูรายละเอียดการเรียน

สำหรับนักศึกษา ผู้ใหญ่ และบุคคลทั่วไป

คลิก! ดูรายละเอียดการเรียน

สำหรับองค์กรที่ต้องการอบรมพนักงานและผู้บริหาร

คลิก! ดูรายละเอียดการเรียน