Course "Speech for KIDS"

หลักสูตรการพูดสำหรับเด็ก พัฒนาการสื่อสารและความมั่นใจ

--- สอนพูดเด็ก เพิ่มความกล้าแสดงออก พัฒนาความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้สมกับวัย---

โปรดคลิก! เลือกช่วงอายุของผู้เรียน เพื่อดูรายละเอียดการเรียนการสอน