ครูสอนขับร้อง : ครูเบลล์ สิรวีร์ จิรหิรัณย์ชาติ (เบลล์ AF10) 

Screen Shot 2560-03-24 at 1.49.20 AMครูเบลล์ สิรวีร์ หรือ เบลล์AF10 ปัจจุบันเป็นศิลปินภายใต้สังกัด True Fantasia ครูเบลล์เข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการประกวด “True  Academy Fantasia Season 10” และเคยผ่านการประกวดรายการ The Hunt 5 ถ้าใช่ได้เกิด, รายการ The Artist และ The Star 10 โดยสามารถผ่านเข้ารอบได้ในทุกรายการที่แข่งขัน และท้ายที่สุดครูเบลล์ได้ตัดสินใจเซ็นต์สัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด True Fantasia เมื่อปี 2013 

 

ครูเบลล์AF จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีผลงานเพลงอยากให้ฉันเป็นคนสุดท้ายของเธอ, พิธีกรและพากย์เสียงสปอตโฆษณา นอกจากนี้ครูเบลล์ยังมีผลงานการพากย์เสียงการ์ตูน Pokemon ภาค Daimond and pearl โดยรับบทการพากย์เสียงเป็นนางเอกของเรื่อง และออนแอร์ทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ตั้งแต่ปี 2014ถึงปัจจุบัน

 

จากประสบการณ์ในการร้องเพลงอย่างมากมาย และประสบการณ์ในการใช้เสียง ประกอบกับความถนัดส่วนตัวของครูเบลล์ในการร้องเพลงในสไตล์ที่หลากหลาย อาทิ สไตล์ Pop, Easy Listenning, R&B ทำให้ครูเบลล์สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถ มีทักษะในการพัฒนาความกล้าแสดงออกของผู้เรียน พัฒนาการใช้เสียงในภาพกว้าง อีกทั้งครูเบลล์มีความถนัดในการสอนได้หลากหลายช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องการปูพื้นฐานทางด้านการร้องและการแสดงออกให้ดูเป็นธรรมชาติ จึงทำให้ผู้เรียนจะได้พัฒนาศักยภาพของตนสูงสุด

 

 

 

 

 ครูสอนเปียโน : ครูบิ๊กเบิร์ด ณัฐดนัย จิราภรณ์มณี 

Screen Shot 2560-03-24 at 1.49.27 AMครูบิ๊กเบิร์ด ปัจจุบันเป็นครูสอนเปียโนอยู่ที่ The Modern Melody music Studio โดยครูบิ๊กเบิร์ดได้รับการรับรองการสอบเปียโนในเกรดระดับสูง คือ Grade 8 จากสถาบัน Trinity College of London ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและ กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบ AC นอกจากนี้ครูบิ๊กเบิร์ดยังเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก Sounthern lllinois University และ Pai Chai University ทำให้สามารถสอนนักเรียนได้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

สำหรับประสบการณ์ในด้านดนตรีนั้น ครูบิ๊กเบิร์ดมีสถาบันสอนดนตรีของตัวเองและครอบครัว และยังได้เข้ามาเป็นครูพิเศษสอนที่ The Modern Melody music studio อีกด้วย ครูบิ๊กเบิร์ดมีความสามารถ “ขั้นสูง” ทางด้านเปียโน ทั้งในรูปแบบ piano classic และ piano pop 

 

จากประสบการณ์การสอนมาหลายปีในสถาบันดนตรีชั้นนำต่างๆ ครูบิ๊กเบิร์ดจึงมีความเข้าใจในการปรับการเรียนการสอนเปียโนให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงอายุและช่วงวัย สามารถสอนได้อย่างดีทั้งนักเรียนที่เป็นเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางการเรียนเปียโน ครูบิ๊กเบิร์ดสามารถดึงจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาต่อ แก้ปัญหาได้ตรงจุด และทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเล่นเปียโนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย