โปรดเลือกลักษณะการเรียนที่สนใจ

ควบคุมหลักสูตรโดยครูกรีน AF7


.
**แนะนำคลาสออนไลน์เป็นพิเศษ
สำหรับช่วงสถานการณ์ป้องกันโรคระบาด**

.

✅  คลาสออนไลน์ ทุกคลาส เป็นการ "เรียนสดๆ" กับครูผู้สอน ไม่มีการเรียนกับเทปวีดีโอ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเรียน

.

✅  พร้อมรับโปรโมชั่นทั้ง 'ลด' และ 'แถม' สำหรับคลาสเรียนออนไลน์ มูลค่าส่วนลดสูงสุดกว่า 4,000 บาท (เฉพาะผู้สมัครภายในเดือนเมษายน 63 นี้เท่านั้น)