พิเศษ!! Promotion ประจำเดือน


 หลักสูตรการเรียนกีตาร์ 

หลักสูตรกีตาร์คลาสสิก ( Classic Guitar ) 

การเรียนกีตาร์คลาสสิก จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านทฤษฎีโน้ต ตั้งแต่ทฤษฎีโน้ตเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง อาทิเช่น ผู้เรียนจะสามารถอ่านโน้ตได้ Sight Read เป็น, สร้างโน้ต improvisation, สามารถไล่และเล่น scale ได้, สามารถเล่นคอร์ดได้ เป็นต้น

หลักสูตรกีตาร์อคูสติก ( Acoustic Guitar ) 

การเรียนกีตาร์อคูสติก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการจับคอร์ดเป็น เล่นคอร์ดได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการร้องเพลงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเดี่ยวพร้อมกีตาร์ หรือร้องพร้อมกับวงดนตรี โดยมีการเรียนการสอนทั้งแบบ Solo Performance และแบบคอร์ด โดยนักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายโอกาส

..

.


อัตราค่าเรียนกีตาร์

- อัตราค่าเรียนข้างต้น ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนแรกเข้า 400 บาท

- ค่าเล่าเรียนสามารถ "ผ่อนชำระ" ได้

.................................................

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968

.................................................

    

   

  คอร์สพิเศษ "Mini-Course"


รายละเอียดการเรียน "Mini-Course"

1. คอร์ส "Mini-course" สามารถสมัครเรียนได้ในทุกคลาส (เปียโน ร้องเพลง กีตาร์)

2. การเรียนในคอร์ส "Mini Course" หรือ คอร์สระยะสั้น สามารถเลือกเรียนในเวลา 6 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมงก็ได้

3. สามารถขอรับสิทธิ ทดลองเรียนฟรี ได้ (ติดต่อ 099-968-5968 หรือ Line id : @TheModernMelody)

4. สามารถเลือกวัน-เวลาเรียน และเลือกครูผู้สอนได้ 


 อัตราค่าเรียนกีตาร์
"mini course"

mini guitar

หมายเหตุ :
- การเรียนกีตาร์แบบ 2 คน ผู้เรียนจะต้องจับกลุ่มมาเรียนเอง
- อัตราค่าเรียนตามตาราง ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนแรกเข้า 400 บาท

.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968

.