พิเศษ!! Promotion ประจำเดือน

free trial

mini-course-template-edited

.......................................................................................................................

 

"คอร์สปกติ"

 หลักสูตรการเรียนกีตาร์ 

หลักสูตรกีตาร์คลาสสิก ( Classic Guitar ) 

การเรียนกีตาร์คลาสสิก จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านทฤษฎีโน้ต ตั้งแต่ทฤษฎีโน้ตเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง อาทิเช่น ผู้เรียนจะสามารถอ่านโน้ตได้ Sight Read เป็น, สร้างโน้ต improvisation, สามารถไล่และเล่น scale ได้, สามารถเล่นคอร์ดได้ เป็นต้น

 

หลักสูตรกีตาร์อคูสติก ( Acoustic Guitar ) 

การเรียนกีตาร์อคูสติก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการจับคอร์ดเป็น เล่นคอร์ดได้ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการร้องเพลงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเดี่ยวพร้อมกีตาร์ หรือร้องพร้อมกับวงดนตรี โดยมีการเรียนการสอนทั้งแบบ Solo Performance และแบบคอร์ด โดยนักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายโอกาส

..............................................................................................................................................................

 

อัตราค่าเรียนกีตาร์

rfrfอัตราค่าเรียนข้างต้น ยังไม่รวมค่าลงทะเบียนแรกเข้า 400 บาท

    

   

ตารางรอบเดือน พ.ย.- ธ.ค. 61

ระยะเวลาเรียน : 24 ชม. (เรียนครั้งละ 3 ชม. - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

วันเสาร์    : 16.00-19.00  (เรียน 3, 10, 17, 24 พ.ย. และ 1, 8, 15, 22 ธ.ค.) 
วันอาทิตย์ : 16.00-19.00  (เรียน 4, 11, 18, 25 พ.ย. และ 2, 9, 16, 23 ธ.ค.)

หมายเหตุ :

- รับไม่เกิน 5 คน ต่อคลาส (จำนวน 3 คนขึ้นไปจึงจะเปิดคลาส)

- เลือกเพียงรอบใดรอบหนึ่ง และวันใดวันหนึ่งเท่านั้น

- หากติดภารกิจไม่สามารถมาเรียนวันใดได้ สามารถชดเชยได้ โดยสอบถามรายละเอียดที่ Line : @TheModernMelody