เนื้อหาการเรียนการสอน

ปรับบุคลิกภาพผ่านการใช้ร่างกาย
รู้จักการใช้ร่างกาย แก้ไขบุคลิกภาพผ่านศาสตร์ Body Movement - Body Control - Body for Making Character - Body Correction - Body Isolation
ปรับบุคลิกภาพผ่านการใช้น้ำเสียง
สามารถใช้น้ำเสียงในการพูด การนำเสนอ ผ่านศาสตร์ Vocal for persoanlity improvement
โครงสร้างการสื่อสาร
รู้จักกับโครงสร้างการพูด, สร้าง introduction - body - conclusion ในการนำเสนอด้วยเทคนิคที่จะทำให้ผู้ฟังสะดุดหู เหมาะกับวัย!
เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า!
ผ่านการเรียนเรื่อง improvisation เพิ่มความลื่นไหลในการพูดและการสื่อสาร ฝึกไหวพริบได้อย่างดี
กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ!
พานร.ออกจาก Comfort Zone ด้วยเทคนิคการสอนและเกมสนุกสนาน กระตุ้นให้เด็ก "กล้า"!!
Self-Confidence มั่นใจให้สุด!
ผ่านบทเรียนและเทคนิคในการระงับทุกความตื่นเต้น ความประหม่า เสริมความมั่นใจให้โดดเด่น!
Mind-Setting
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการพูด การนำเสนอ และการแสดงออกให้ต่อไปนี้ น้องๆสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ลื่นไหล น่ามอง!
มารยาทสังคมเบื้องต้น
สอดแทรกมารยาทในสังคม ปรับพฤติกรรมและบุคลิกในน่ามองและถูกกาลเทศะ
ฝึกวินัยและภาวะผู้นำ
เรียนรู้เรื่องวินัย ฝึกความกล้าแสดงออกอย่างผู้นำ กระตุ้นให้เด็กๆกล้าคิด กล้าลงมือทำ

คำถามที่พบบ่อย

- ตอบทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ -

ถ้าต้องการเรียน ต้องทำอย่างไร?

หากต้องการสมัครเรียนให้น้องๆ สามารถทำได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

1.แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ และเบอร์โทรมาที่ Line : @TheModernMelody

2.ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท

ก็จะสามารถล็อกที่นั่งได้ทันทีครับ

.

.

สามารถผ่อนชำระได้ไหม?

สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด

งวดที่ 1 : มัดจำที่นั่ง 1,000 บาท

งวดที่ 2 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งแรก อย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มเรียนจริง 1 สัปดาห์

งวดที่  3 : ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งสุดท้ายวันเรียนจริง หรือก่อนวันเรียนจริงวันใดก็ได้

.

.

ที่นั่งเต็มเร็วไหม?

ส่วนใหญ่ที่นั่งจะเต็มก่อนวันเรียนจริงล่วงหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ ฉะนั้นถ้าใครสนใจเรียน สามารถแจ้งชื่อและวางมัดจำ 1,000 บาทเพื่อล็อกที่นั่งไว้ก่อนได้ครับ

.

.

สามารถย้ายรอบการเรียนได้ไหม?

สามารถย้ายรอบการเรียนได้ แต่จะต้องแจ้งทางสถาบันก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียนจริง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (หากแจ้งหลังจากนั้น ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน) และนร. 1 คน ได้สิทธิ์ในการย้ายรอบการเรียน 1 ครั้ง

.

.

สามารถยกเลิกที่นั่งได้ไหม?

ทางรร.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งหลังจากนร.จองมัดจำไปแล้ว แต่ยังสามารถย้ายรอบการเรียนได้อยู่หากไม่สะดวกมาเรียนในรอบที่ลงไว้ครับ

.

.

ผู้เรียนส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่?

คลาสเรียน Speech for Kids รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีนั้น อายุเรียนเฉลี่ยของเด็กๆในรอบพูดง่ายๆคือ "เด็กประถม" แต่ไม่ว่าในคลาสจะมีน้องประถมต้น หรือประถมปลาย ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและได้ผลจริงกับนร. “ในรอบนั้นๆ” ได้แน่นอนครับ เพราะเกมและกิจกรรมที่ใช้ในคลาส จะมีการทำกิจกรรมทั้งแบบกลุ่มและแบบ "เดี่ยวๆ" ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดกับเด็กๆแต่ละคนครับ

.

.

นร.รอบนึงมีกี่คน?

โดยปกติแล้ว คลาสเรียนของเราเป็นคลาสเล็ก จะรับไม่เกิน 8 คน เพื่อที่จะสามารถเจาะและลงรายละเอียดให้รายบุคคลได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนร. “ทุกคน” ที่เรียนกับเราครับ 🙂

.

.

เรียนเป็นกลุ่ม แล้วจะได้ผลไหม? ถ้าขี้อายมากๆ เรียนเป็นกลุ่มจะเวิร์คไหม?

ต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอนของเรา แม้จะเรียนเป็นกลุ่ม แต่จะมี "แบบฝึกหัด" หลายตัวที่เน้นการปฏิบัติแบบ "เดี่ยว" ฉะนั้นนร.ไม่ต้องกังวลว่าเรียนเป็นกลุ่มแล้วจะลงได้ไม่ลึก เพราะครูกล้าพูดเลยครับว่า นร.ทุกคนจะได้รับการแก้ไข "รายตัว" แน่นอน และข้อดีอย่างยิ่งของการเรียนเป็นกลุ่มเลยคือ จะได้ฝึกกับสถานการณ์จริงในการพูดต่อหน้าคนอื่น "จริงๆ" ซึ่งนอกจากเรียนสนุกแล้ว ยังสามารถวัดผลการเรียนได้ดีมากๆอีกด้วย

.

.

เรียน 2 วันแล้วจะได้ผลไหม?

เบื้องต้นจากที่เราเปิดสอนมา ทุกรอบมักจะมีนร.ที่เห็นพัฒนาการการเรียนอย่างชัดเจนภายใน 2 วัน โดยการเรียนที่จะได้ผลนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานแต่เดิมของนร.แต่ละคนด้วย โดยปกติแล้วการเรียน 2 วัน เป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังเหมาะสมในการที่จะรับ “Concept” ใหม่ๆในการเรียนเรื่องต่างๆ และการที่เรียนวันละ 5 ชม. และอยู่กับครูตลอดทั้งวัน นร.จะได้ฝึกทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการพูด บุคลิกภาพได้อย่างดี นอกจากนี้ นร.จะได้ฝึกทักษะและพัฒนาตัวเองอย่างเข้มข้น โดยจะได้เรียน “ครบทุกหัวข้อ” ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรการเรียนในเว็บไซต์ และครูผู้สอนกล้า “การันตี” ถึง “ความใส่ใจ” และ “การดูแล” นร.ทุกคนในคลาส แต่อย่างไรก็ดี ครูจะเน้นย้ำเสมอว่าการที่จะพัฒนาตัวเอง และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หายขาดได้นั้น จะต้อง “ฝึกฝน” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูผู้สอนจะมีการบ้านให้ได้กลับไปฝึกต่อหลังจากจบคลาสด้วย

.

.

จะมีการติดตามผลกันต่อหลังจากจบคลาสไหม?

ทุกคลาสการเรียนของเรา มีการติดตามผลต่อหลังคลาสแน่นอนครับ เพราะหลังจากจบคลาสไป จะมีการให้การบ้านนร.ทุกรุ่น เพื่อให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดติดกันเป็นเวลา 21 วัน โดยนร.จะมี Line ครูผู้สอนในการที่จะสามารถส่งคลิปมาให้ครูคอมเมนท์ แนะนำและแก้ไขกันได้ตลอดเวลา และแม้หลังจากจะพ้นเวลา 21 วันในการตรวจการบ้านไปแล้ว แต่นร.ยังสามารถส่งคลิปมาให้ครูตรวจหรือปรึกษาและตามผลกันได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

.

.

ถ้าต้องการเรียนต่อ มีคอร์สต่อไปไหม?

สำหรับนร.ที่ต้องการเรียนต่อ เรามีคอร์ส Level 2,  3 และ 4 เพื่อที่จะช่วยพัฒนานร.อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างทักษะที่แข็งแรงในระยะยาว เหมาะสำหรับนร.ที่ต้องการ “ไปให้สุด” ในด้านของการเป็นนักพูด นักสื่อสารที่ดี

แต่อย่างไรก็ดี การเรียนในคอร์ส Level 1 ถ้านร.ได้เอาไปฝึกใช้ในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง ครูพูดได้เลยครับว่า เนื้อหาการเรียนใน Level1นั้นถือว่า “เพียงพอ” ต่อการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้แน่นอนครับ

.

.

ถ้าต้องการเรียนตัวต่อตัว?

สำหรับนร.ที่ต้องการเรียนแบบ Private Class สามารถแจ้งทางสถาบันได้ โดยสามารถนัดวันเวลาเรียนกับครูผู้สอนได้โดยตรง สามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง และแจ้งได้ว่าต้องการเจาะจงเรื่องใดในการเรียน ซึ่งทางสถาบันสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนร.คนนั้นได้ 

.

.

สามารถจับกลุ่มมาเรียนได้ไหม?

น้องๆสามารถจับกลุ่มมาเรียนเองได้ครับ โดยมีจำนวน 4 คนขึ้นไปก็สามารถเปิดคลาสได้แล้วครับ ข้อดีคือสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้ เลือกวันเองได้ และสามารถจัดการเรียนการสอน เจาะหลักสูตรเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่มได้เลยครับ และที่สำคัญยังได้สิทธิพิเศษลดค่าเล่าเรียน 15%  ด้วย 🙂

.

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 099-968-5968